Průzkumy památek 2017/2

Průzkumy památek 2017/2
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník

Alena Nachtmannová
O zkoumání movitých památek z pohledu historika

Studie

Michaela Ramešová
Benedikt Ried, Karel Fiala a portál do Staré sněmovny ve Starém královském paláci Pražského hradu

Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Zánik hradu Starého Světlova

Vladislav Razím
Předsunutá bašta města Třebíče na tzv. Hrádku

Zuzana Macurová. Zdeňka Míchalová
Perspektivní divadla Martina Engelbrechta z mobiliárního fondu zámku v Lysicích

Materiálie

Ondřej Faktor
Příspěvek ke gotickým nástěnným malbám dochovaným v podkroví kostelů v jihozápadních Čechách

Jiří Bláha
Krovy hřbitovního kostela sv. Michaela v Poličce

Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová
Nález roubené konstrukce pozdně gotického domu ve Stříbře (Ruská, čp. 305)

Petra Medříková
Kaunitzové v obrazech a fotografiích z mobiliárního fondu Mnichovo Hradiště
Recenze

Pavel Kroupa
Jan Žižka: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Z odborného tisku

Dita Roubíčková (ed.), Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Petr Horák, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Irena Nováková, Bronislava Mollerová, Zdeňka Prokopová, Vanda Svobodová
Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2016

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, r. 2017, rozměr 210 x 297 mm, 120 str., bar., ISSN 1212-1487