Průzkumy památek 2019/1

Průzkumy památek 2019/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník
Zdeněk Vácha
Průzkumy památek po více než jeden a půl století

STUDIE
Jan Kypta, Filip Laval, Alena Nachtmannová, Zdeněk Neustupný, Jan Veselý
Demolice a novostavba aneb Vznik hradu Krakovce v 80. letech 14. století

Dalibor Prix
Středověký kostel sv. Erasma v Rozborné u Poličky

Vladimír Růžek, Tomáš Čechák, Tomáš Trojek, Hana Bártová, Radka Šefců
Rentgenfluorescenční analýza pigmentů výmalby erbů ve znakovém séle Karla IV. na hradě Laufu u Norimberka

Kryštof Loub
Nové poznatky o tvorbě a životě pražského sochaře Petra Pachnera (1744-1807)

Daniel Lyčka
Kolonáda Reistna, Rendez-vous a lovecké zámečky Pohansko a Lány. Vznik a význam Hardtmuthových staveb v Lednicko-valtickém areálu

MATERIÁLIE
Matěj Kruntorád
Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě

Jakub Chaloupka, Petr Růžička
Nálezy geometrických graffiti na omítkách zámku v Sokolově

Alena Bohdalková
Dvě neznámé barokní kresby ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě

Karel Foud, Stanislav Plešmíd
Roubený dům severního Plzeňska - nové poznatky z terénu

Josef Červinka, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová
Laminátová socha Rychlost ve světl komplexního restaurátorského průzkumu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, 2019, rozměr 210 x 297 mm, 156 str., bar., ISSN 1212-1487