Průzkumy památek 2020/1

Průzkumy památek 2020/1
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.

Obsah:

Úvodník

    Petr Sommer / Průzkumy památek a nesnadný život památkářů

Studie

    Radim Vrla / Hrad Rabštejn u Bedřichova – průzkum severní části areálu
    Roman Lavička / Kostel sv. Michaela archanděla v Pacově. Nový pohled na stavební vývoj a podobu farního kostela do roku 1512
    Jan Večeřa / Stavební vývoj kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Anna Grossová / Památky slezského zlatnictví 17. a 18. století
    Pavel Šopák / Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich
    Daniel Lyčka / Hadersfeld s hradem Greifenstein a Liechtenstein-‑Sparbach – historie dolnorakouských parků za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina

Materiálie

    Miroslav Kovář, Tomasz Cymbalak / K raně gotické architektuře kostela Panny Marie pod řetězem v Praze
    Vladislav Razím / K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka
    Jan Vojtěchovský, Adéla Škrabalová, Vladislava Říhová / Stylizované mramorování dveří a dalších interiérových truhlářských prvků na příkladech dvou domů v Olšině a Hodňově             

Polemika

    Antonín Novák / Ars sine scientia? Praktická geometrie středověkého obrazu

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2020, rozměr 210 x 297 mm, 160 str., bar., ISSN 1212-1487