Průzkumy památek 2020/2

Průzkumy památek 2020/2
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.

Obsah:

Úvodník

Studie

Jan Štětina / Středověká podoba hradu v Kvasicích
Šárka Kolářová / Renesanční krypta a malovaná erbovní galerie ku poctivosti a věčné památce rodu pánů z Vrábí v kostele sv. Jana Křtitele ve Stražišti u Březnice
Lucie Bartůňková - Zdeňka Míchalová - Renata Tišlová - Zdeněk Kovářík / Interdisciplinární průzkum a restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci
Jan Veselý - Jan Kypta - Alena Nachtmannová / Dějiny a stavební podoba barokního zájezdního hostince v Lukově v dolním Poohří
Ondřej Hnilica - Klára Zářecká / Kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích
Lenka Kalábová - Matěj Kruntorád / Bývalý vodní mlýn v Hrubšicích u Ivančic

Materiálie

Pavel Kroupa - Jiří Varhaník - Jan Zavřel / Nález fragmentu kamenné raně gotické křtitelnice v obci Křešín
Stanislav Plešmíd - Karel Foud / Autentické výplně stavebních otvorů v roubených stavbách na příkladech z Plzeňska a Klatovska
Anna Grossová / Poznámky ke vzniku křížové cesty Dušana Jurkoviče na Sv. Hostýně a problémy její obnovy

Recenze

Z odborného tisku

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2020, rozměr 210 x 297 mm, 196 s., bar., ISSN 1212-1487