Průzkumy památek 2021/1

Průzkumy památek 2021/1
ISBN: ISSN 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
František R. Václavík
Nulla dies sine technologia?


Studie
Václav Zeman
Činnost litoměřického barokního stavitele Petra Versy na šporkovském panství Konojedy
Jan Žižka
K podobě vrchnostenských hospodářských dvorů na jižní Moravě od závěru 17. století do konce 19. století
Leoš Mlčák
Stavebněhistorický průzkum hospodářského dvora premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce
Daniel Lyčka
Loosdorf s hradem v Laa an der Thaya (Lávě nad Dyjí) v Dolních Rakousích za Jana (I.) Josefa knížete z Liechtensteina v letech 1781–1810
Anna Grossová
Jano Köhler coby završitel díla Dušana Jurkoviče na Hostýně: „Iluze a skutečnost“


Materiálie
Filip Facincani, Miroslav Kovář
K poznání tvarosloví zlatokorunského kláštera
Zdeněk Vácha
Poznámky k vybraným pozdně gotickým kamenným reliéfům na jižní Moravě
Pavel Šopák
Stavby Franze Kachlera na severní Moravě a ve Slezsku


Recenze
Pavel Kroupa
Günter Donath – Frank Richter: Gärten aus Stein. Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, 2021, rozměr 210 x 297 mm, 132 str., bar., ISSN 1212-1487