Průzkumy památek 2021/2

Průzkumy památek 2021/2
ISBN: ISSN 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník.
Pohled historika: potkávání a míjení se stavební historie a historie. Martin Musílek

Studie
K nejstarší podobě hradu Buchlova. Radim Vrla
Středověké a raně gotické dřevěné konstrukce v kostele sv. Martina v Sedlčanech se zvláštním zřetelem k pozdně gotickému krovu nad lodí. Jan Veselý, Jan Kypta
Opavský hrad a středověké jádro tzv. Müllerova domu čp. 1. František Kolář, Petra Kaniová, Jana Koudelová, Dalibor Prix, Romana Rosová, Michal Zezula
Zapomenutý špitál sv. Alžběty v Boru u Tachova a jeho výstavba v letech 1515-1518. Roman Lavička
Palác královny Anny Jagellonské. Po stopách zaniklé rezidence na Pražském hradě. Petr Uličný
Luxusní interiér pozdní renesance na Starém Městě Pražském v zrcadle pozůstalostních inventářů. Alena Nachtmannová
Přestavba českobudějovické radnice v letech 1727-1730. Lesk a bída barokního stavění. Daniel Kovář

Materiálie
K nálezu raně gotické podpory v Hradci Králové. Miroslav Kovář, Radek Bláha

Z odborného tisku

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, r. 2021, rozměr 210 x 297 mm, 204 s., bar.