Průzkumy památek 2022/1

Průzkumy památek 2022/1
ISBN: ISSN 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník
Dendrochronologie a průzkumy staveb.

Studie
Rytíři z Volfmberka jako donátoři na nástěnné malbě v kostele sv. Petra a Pavla v Borovsku. Dalibor Prix, Zuzana Všetečková
Provenience pískovcových kamenů použitých na stavbu kostela a zámku v Zahořanech. Jiří Adamovič, Kamil Podroužek
Dendrochronologie: Metoda OSM. Zkušenosti při použití při průzkumu památek ze dřeva. Josef Kyncl, Radek Rašánek, Alena Tobolková
Průzkum obrazu korunované Panny Marie s Ježíškem z muzea v Telči a souvislosti jeho vzniku. Michaela Ramešová, Michal Vopálenský, Ivana Kumpová, Jaroslav Valach
Povrchové úpravy několika dřevěných barokních soch v Olomouci a na Svatém Kopečku ve světle archivních pramenů. Pavel Suchánek, Tereza Horáková, Hana Čobanová
Takzvaný zámeček Ohrazenice čp. 128 v Ratibořských Horách z přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k poznání panského domu schwarzenberského horního rady. Jarmila Hansová, Jindřich Bloch
Kapucínské dřevěné podlahy v panském domě čp. 128, zvaném Ohrazenice, v Ratibořských Horách. Martin Ebel.

Materiálie
Původní keramické obklady. O nedocenění součástí interiéru historických staveb. Alfréd Schubert

Recenze

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 144 s., bar., česky, ISSN 1212-1487