Průzkumy památek 2023/1

Průzkumy památek 2023/1
ISBN: ISSN 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
O potřebě kontinuity v područí scientometrie. Jan Kypta

Studie
Středověké kamenné křtitelnice ze 14. až 16. století na jihu a jihozápadě Čech. Typologie, tvarosloví, výzdoba. Roman Lavička

Materiálie
Poznámky ke stavební historii kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích. Matěj Kruntorád, Klára Kosmová
K raně gotické podobě chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Nález fragmentů jižního portálu trojlodí. Jan Kypta, Fiolip Laval, Zdeněk Neustupný
Středověká podoba hornické kaple u vsi Švařec. Jan Večeřa
Dodatky k soupisu pozdně gotických božích muk na jižní Moravě. Zdeněk Vácha

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 132 s., bar., česky, ISSN 1212-1487