Renesanční štuková díla zámku v Telči

Renesanční štuková díla zámku v Telči
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Pavel Waisser, Jana Waisserová, Renata Tišlová, Petra Hečková
Renesanční štuková díla zámku v Telči
V kontextu dějin umění, technologie a restaurování

Mezioborová monografie se primárně zabývá renesančními štukaturami telčského zámku, a to dekoracemi kleneb kaple sv. Jiří Starého stavení, tzv. Zachariášova pokoje a kaple Všech svatých v Jižním paláci, nikou s Adamem a Evou v arkádě nádvoří, císařským erbem Maxmiliána II. v loubí Horní zahrady a Plutonovým spřežením na zahradní fasádě Starého stavení. Katalogovým heslům zahrnujícím uměnovědnou, restaurátorskou a technologickou analýzu předcházejí rozsáhlé syntetizující kapitoly o štukaturách v římské antice a v evropském umění 16. století, ale též o teoreticko-terminologických východiscích ve vazbě na architektonické traktáty a charakteristiku použitých materiálů. V závěru knihy je podrobněji analyzován recentní restaurátorský zásah na reliéfu Plutonova spřežení, včetně rozboru užití materiálových kopií v technice „bílého římského štuku“.

Obsah:

Úvod
1. Výzkum renesančních štukatur v České republice
2. Štuk v antice a renesanci: základní terminologická východiska
3. Štuky v římské antice
4. Štukatérství renesance a manýrismu v Evropě v obrysech
5. Materiálová skladba v souvislostech vývoje renesančního štukatérství all'antica
6. Výběrové kalendárium - zámek v Telči od 16. století (se zřetelem ke štukovým dekoracím)
7. Prostory se štukovou výzdobou a solitérní štuková díla telčského zámku
8. Materiálové kopie
Resumé
Seznam citované literatury, pramenů a nepublikovaných strojopisů,obrazové databáze a ostatní
Rejstříky

Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, rozměr 170 x 240 mm, 244 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-293-0