Romaneto v listech

Romaneto v listech
ISBN: 978-80-7420-006-9
Availability: in stock
including VAT
your price158,00 Kč
ps
Jakub Arbes

Romaneto v listech

Korespondence z let 1867-1892


Některá jména bývají v našich myslích spjata s určitým místem – Jakub Arbes a Smíchov patří k podobným spojením. Jeho spisovatelská osobnost je také známá sepětím s objevným žánrovým útvarem, romanetem – připomínajícím novelu s tajemstvím a také evokujícím atmosféru příběhů Edgara Allana Poea, kterého ostatně Arbes obdivoval.
Život Jakuba Arbesa se v něčem podobal osudu postav jeho próz, a proto se první čtenářský výbor jeho korespondence nazývá Romaneto v listech. Nahrazuje aspoň výběrově tuto doposud chybějící část jeho sebraných spisů, které vycházely od 40. do 70. let minulého století, avšak nebyly vydáním dopisů nikdy doplněny.
Kniha je koncipována do tří oddílů, v nichž se Arbes představuje jako kronikář svého rodinného a smíchovského prostředí, jako přední osobnost české žurnalistiky a politický vězeň v České Lípě a nakonec jako nekorunovaný, ale respektovaný král pražské bohémy ve stolní společnosti Mahábhárata v malostranské pivnici U svatého Tomáše.
Čtenáře edicí dopisů provádí vysokoškolská učitelka, význam ná znalkyně české literatury a společnosti 19. století profesorka Jaroslava Janáčková, oceňovaná v poslední době za úplné vydání korespondence Boženy Němcové.

Obsah:


Život jako romaneto, korespondence jako drama

I Mladé rozběhy
Dopisy č. 1-27 (1867-1870)

II Svět českolipského vězně
Dopisy č. 28-72 (1873-1874)

III Králem bohémy
Dopisy č. 73-106 (1877-1892)

Přílohy
Politické souvislosti Arbesovy novinářské dráhy
Pisatelé a adresáti dopisů
Noviny a časopisy
Vysvětlivky k dopisům
Ediční poznámka
Jmenný rejstřík

ARSCI, Praha 2010, 223 str., 148 × 206 mm, ISBN 978-80-7420-006-9