Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století

Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století
ISBN: 978-80-86562-17-9
Availability: in stock
including VAT
your price720,00 Kč
ps
Pavel Kroupa

Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století

Obsah

Úvod (k metodice knihy)

K počátečnímu vývoji evropského středověkého rostlinného ornamentu
Symbolický význam raně gotické rostlinné ornamentiky
Raně gotický rostlinný dekor první poloviny 13. století
Vznik a počátky evropského raně gotického rostlinného dekoru
Počátky a vývoj raně gotického rostlinného dekoru v první polovině 13. století ve střední Evropě a v Čechách
Exkurz. Románský dekor v raně gotické architektuře
Cheb, kostel sv. Mikuláše a Alžběty
Vlašim, Muzeum Podblanicka, hlavice s dekorem
Teplá, premonstrátský klášter
Jablonné v Podještědí, kostel Narození P. Marie
Osek, cisterciácký klášter
Cisterciácký klášter Hradiště
Cisterciácký klášter Pomuk
Jindřichův Hradec, hrad, kaple
Kouřim, Muzeum Kouřimska, architektonické fragmenty
Klášter sv. Anežky české v Praze
Pivoň, bývalý klášterní kostel řádu vilemitů a obutých augustiniánů
Benešov, minoritský klášter, hlavice s dekorem
Nový Kostelec, kostel Narození P. Marie
Stříbro, minoritský klášter
Deštná, kostel sv. Oty
Strakonice, hrad, johanitská komenda, kostel sv Prokopa, portál na tribunu
Žitava, kostel P. Marie
Závěr

Raně gotický rostlinný dekor druhé poloviny 13. století
Vznik a vývoj typů raně gotického naturalistického rostlinného dekoru v Evropě
Typy raně gotického rostlinného naturalistického dekoru v českém prostředí
Raně gotický rostlinný dekor poslední třetiny 13. století ve střední Evropě
Raně gotický rostlinný dekor poslední třetiny 13. století v českém prostředí
Exkurz. Společenské poměry a raně gotický rostlinný dekor 13. století ve střední Evropě a v Čechách
Žitava, minoritský klášter, jižní kaple u chóru (kaple sv. Mikuláše)
Kolín, kostel sv. Bartoloměje
Hrad v Písku
Děkanský kostel Narození P. Marie v Písku
Dominikánský klášter v Písku
Kaple píseckého hradu
Kaple hradu Zvíkov
Milevsko, premonstrátský klášter
Jindřichův Hradec, minoritský klášterní kostel
Hradní kaple v Horšovském Týně
Domažlice, kostel Narození P. Marie
Domažlice, hlavice z Muzea Chodska
Kasejovice, kostel sv. Jakuba
Cisterciácký klášter Hradiště, severní portál a jeho okruh
Exkurz. Protorealistické typy raně gotického rostlinného dekoru
Exkurz. Polychromie raně gotického rostlinného dekoru
Plasy, královská kaple cisterciáckého kláštera
Průjezd hradu Křivoklát
Přemyslovské mauzoleum v klášteře sv. Anežky v Praze
Staronová synagoga v Praze
Praha, premonstrátský klášter na Strahově
Klášter kostela pražského, ambit, svorník
Torzo ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
Praha, Staré Město, dům čp. 442, hlavice sdruženého okna
Hrad Křivoklát, předsíň kaple a okno hradního paláce
Praha, Břevnov, benediktinský klášter
Ostrov, benediktinský klášter
Kouřim, kostel sv. Štěpána
Mělník – Pšovka, bývalý klášter obutých augustiniánů
Nymburk, presbytář kostela sv. Jiljí, hrad
Hradec Králové, katedrála sv. Ducha, konzola
Hradec Králové, fragmenty z Muzea východních Čech
Opatovice nad Labem, benediktinský klášter, zlomky s dekorem
Český Šternberk, hrad, tympanon portálu
Vyšehořovice, kostel sv. Martina
České Budějovice, dominikánský klášterní kostel
Vysoký Újezd, kostel Narození P. Marie
Hodušín, kostel sv. Václava
Sedlčany, kostel sv. Martina, svorník
Arnoštovice, kostel sv. Šimona a Judy
Martinice, kostel Nanebevzetí P. Marie
Benešov, kostel sv. Mikuláše
Pomuk, cisterciácký klášter
Nepomuk, kostel sv. Jakuba
Zlatá Koruna, cisterciácký klášter
Strakonice, hrad, johanitská komenda
Cheb, minoritský klášterní kostel
Exkurz. Terakota a raně gotický rostlinný dekor
Vyšší Brod, cisterciácký klášter
Police nad Metují, benediktinský klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie
Vizmburk, hrad
Vysoké Mýto, hlavice
Chomutov, kostel sv. Kateřiny
Praha, Staré Město, dům U Melantrichů, svorník
Osek, cisterciácký klášter, dekor v ambitu
Cisterciácký klášter Hradiště
Čáslav, svorník ze sbírek Městského muzea
Chotusice, kostel sv. Václava
Bezděz, hradní kaple a královský palác
Žandov, kostel sv. Bartoloměje, jižní portál lodě
Kutná Hora, konzola
Otryby, kostel sv. Václava
Dvůr Králové, kostel sv. Jana Křtitele
Plzeň, kostel Nanebevzetí P. Marie
Zbraslav, cisterciácký klášter
Praha, kostel sv. Tomáše
Praha, kostel sv. Kříže Většího
Praha, kaple sv. Ludmily (starý Týnský kostel)
Praha, Staré Město, dům čp. 604/I, severní díl
Praha, Staré Město, dům čp. 604/I, jižní díl
Praha, kostel sv. Jiljí
Exkurz. Historizující raně gotický rostlinný dekor ve druhé polovině 13. století
Celkový závěr ¨

Poznámky
Použité prameny a literatura
Seznam plánové dokumentace
Seznam vyobrazení na předělech kapitol
Abecední seznam míst
Německé resumé 317–319

Nakladatelství UNICORNIS, Praha 2019, rozměr 215 x 305 mm, 319 s., bar., česky, ISBN 978-80-86562-17-9