Rozhovory / architektura 80. let

Rozhovory / architektura 80. let
ISBN: 978-80-01-06778-9
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Petr Vorlík (ed.)
Rozhovory
Architektura 80. let

Architekturu osmdesátých let nelze nahlížet pouze optikou (oficiálního) dobového tisku nebo dochovaných archiválií. Každodenní realita stavební praxe se často ubírala mnohem spletitějšími cestami, jež musely zdolávat krkolomná úskalí pozdně normalizačního života a neviditelnou, ale naprosto zásadní topografii mezilidských vztahů. Osobní osudy a vzpomínky aktérů dobové architektonické scény proto představují velmi cenný zdroj poznání.

Rozhovory v této knize se soustředí zejména na mapování výzev, kterým architekti osmdesátých let čelili; a důvtipných kliček i aktivit, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Vzpomínky nám dávají nahlédnout do světa, jenž je pro nás ve své zamotané rázovitosti už nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený. Přes všechna úskalí, a někdy také díky nim, vznikala i v osmdesátých letech výtečná architektura.

Rozhovory představují už třetí knižní výstup projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu Národní a kulturní identita II Ministerstva kultury České republiky. Volně navazuje na první knihu (a)typ / architektura osmdesátých let (2019), která se věnuje především vybraným příznačným fenoménům a stavbám na sklonku normalizace, a na druhou knihu nepostavená / architektura osmdesátých let (2020), jež popisuje nerealizované, mnohdy dosti utopické a provokativní doboé vize. Všechny tři knihy se komplementárně doplňují a zvídavému čtenáři mohou nabídnout možná trochu nečekaný pohled na dění v dosud spíše přehlížené a podceňované době.

Obsah:

Město
  Jan a Ivana Bendovi
  Vítězslava Rothbauerová
  Zdeněk Hölzel
  Vladimír Krátký

Dědictví
  Ivan Vavřík
  Milena Hauserová
  Markéta Lierová
  Zdenka Nováková
  Tomáš Šenberger

Instituce
  Naděžda a Antonín Dvořákovi
  Jan Třeštík
  Jiří Merger
  Petr Kutnar a Jana Ježková
  Šárka Rubková a Jan Dufek
  Boris Čepek

Experiment
  Jiří Suchomel
  Eduard Schleger a Lukáš Liesler
  Zbyšek Stýblo

Nika
  Petr Keil
  Michal Sborwitz
  Petr Hrůša
  Tomáš Turek
  Milan Pitlach

Syntéza
  Josef Vrana
  Petr Kovář
  Jaroslav Kosek
  Michal Brix

Detail
  Peter Lehocký
  Luděk Pavézka
  Helena Samohelová

Teorie
  Jaroslav Stibor
  Josef Pechar
  Radomíra Sedláková
  Pavel Halík
  Benjamin Fragner

Summary
Rejstřík

ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Praha 2020, rozměr 195 x 240 mm, 335 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06778-9