Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury
ISBN: 978-80-88278-34-4
Availability: in stock
including VAT
your price229,00 Kč
ps
Jiří Hrabal (ed.)
Rozpad Rakouska-Uherska
a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

Kolektivní monografie zprostředkovává akademickou diskusi vedenou na sympoziu Umění a kultury střední Evropy, které se konalo v roce 2018 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Záměrem sympozia bylo po sto letech reflektovat epochální změnu, která se ve střední Evropě odehrála, z různých pohledů a bez oslavných gest a cílů. Přes třicet badatelů ze zemí tzv. visegrádské čtyřky se zamýšlelo nad tím, co tato změna přinesla jednotlivým národním kulturám či jednotlivým literátům, umělcům, filozofům a intelektuálům, jak se promítla do umělecké tvorby tehdejších spisovatelů, co znamenala pro existující středoevropské kulturní instituce (periodika, galerie, knihovny, umělecké spolky, univerzity ad.), jak se proměnily vztahy mezi přirozenými kulturními centry střední Evropy (Budapešť, Praha, Vídeň ad.) poté, co se tato centra stala součástí rozdílných (nově vzniklých) státních celků a co znamenal rozpad rakousko-uherské monarchie pro jazykovou komunikaci v oblasti střední Evropy. Badatelé se věnovali též uměleckým reprezentacím rozpadu Rakouska-Uherska v literatuře, ve filmu či v opeře, s čímž souvisely proměny hodnot, idejí či konvencí, které byly právě s existencí rakousko-uherského mocnářství spojovány. Výsledná publikace sestávající z osmnácti vybraných kapitol je rozdělena do čtyř oddílů: I. oddíl „Od nostalgie k nové jednotě a k novým ideálům“ zahrnuje texty, které sledují především mizející a nově se objevující ideje a estetické i společenské hodnoty; II. oddíl „Kulturní kontakty v proměněné střední Evropě“ je zaměřen na mezikulturní kontakty v přetvářejícím se středoevropském prostoru po proměně státních útvarů; III. oddíl „Kulturní život v nových státních celcích“ si všímá nově se utvářejícího kulturního života v nově vzniklých národních státech; a ve IV. oddíle „Literární a umělecké reflexe Rakouska-Uherska“ badatelé věnují pozornost vybraným dílům literárním, filmovým či hudebním.

Obsah:

Předmluva

I. Od nostalgie k nové jednotě a k novým ideálům
Dalibor Tureček: Od servility k laciné parodii a od adorace k satiře: obraz Rakouska-Uherska a nové republiky v české poezii po roce 1918
Martin Tichý: Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918-1919)
Zuzana Chrenková: Charakter literatúry „malého národa” v zmenenom tvare strednej Európy
Barbora Čaputová: Mircea Eliade - „mladá generácia” a hľadanie autentickosti
Ingeborg Fialová-Fürstová: Německy psaná literatura v Československé republice

II. Kulturní kontakty v proměněné střední Evropě
Lucie Antošíková: Naši Němci?
Marie Brunová: Spojnice kultur? Role prostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích
Andor Mészáros: Terra incognita. Objevení kultur nových sousedů v maďarském kulturním životě ve dvacátých a třicátých letech
Jiří Hrabal: Literární kultura sarajevských sefardských Židů za Rakouska-Uherska a po jeho rozpadu

III. Kulturní život v nových státních celcích
Judit Dobry: Formovanie novej literárnej identity v novom štáte. Maďarská literatúra v Československu
Marta Pató: „Ovšem s vámi, aranyoskám, nemůže konkurovat ani on!!!” Prešpurština po rozpadu monarchie v korespondenci Alberta Pražáka
Miroslav Kouba: „Československým hospodyňkám!” Vznik ČSR a proměny dobových kuchařských knih
Renáta Kišoňová: Význam filozofie života Svätopluka Štúra, so zreteľom na jeho chápanie umenia

IV. Literární a umělecké reflexe Rakouska-Uherska
Klára Kudlová: Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou - subjekt prvorepublikového cestopisu, ideologie a subverze
Malgorzata Kalita: Když centrum ztrácí svůj význam. O podobách decentralizace v próze Karla Čapka
Gabriela Maria Gańczarczyk: Skoro jako Švejk... Román Kazimierze Sejdy C. k. dezertéři a stejnojmenný film Janusze Majewského jako polská vize rozpadu Rakouska-Uherska
Iwona Matuszkiewicz: Kulturní krajina pohraničí jako jednotící element změn ve střední Evropě. Poznámka k dílu Stanislawa Vincenze a Josefa Váchala
Renáta Beličová: Obrazy rozpadu Rakúska-Uhorska v opere o M. R. Štefánikovi. Egon Bondy, Marek Piaček a M. R. Š.

Summary
Rejstřík

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2019, rozměr 140 x 200 mm, 288 s., čb., česky, ISBN 978-80-88278-34-4