Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a další nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně ČR

Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a další nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně ČR
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena470,00 Kč
ks
Milada Svobodová

Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela

Schustera a další nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské

lobkowiczké knihovny v Národní knihovně ČR


Pražská knihovna hořínsko-mělnické větve roudnických Lobkowiczů patří k nejvýznamnějším středoevropským šlechtickým knihovnám sběratelského charakteru. Od svého vzniku na sklonku 18. století byla totiž cílevědomě rozšiřována nákupy z pozůstalostí význačných bibliofilů. Do NK se pražská lobkowiczká knihovna dostala roku 1928, kdy ji stát vykoupil. Nejcennější část, kolekce rukopisů z 9.–19. století, však dosud není odpovídajícím způsobem zpřístupněna odborné veřejnosti. Předkládaný katalog rukopisů podchycuje přibližně pětinu fondu, tzn. rukopisy pocházející z knihoven nešlechtických bibliofilů. Původci dvou největších sbírek, advokát a univerzitní syndik Tomáš Antonín Putzlacher ( 1796) a profesor a děkan právnické fakulty Michal Schuster (1834), byli profesně spjati s pražskou univerzitou, menšími celky jsou zastoupeni např. Emanuel Ferdinandi (1815?), úředník guberniální účtárny, jehož proslulá sbírka byla zcela rozptýlena, či někdejší adjunkt univerzitní knihovny Leopold Jan Šeršník (1814), který po odchodu z Prahy vybudoval další knihovnu ve slezském Těšíně, a mnozí další. Publikace, jež přináší ve dvou svazcích stručné životopisy majitelů rukopisů, dějiny a charakteristiku jejich sbírek i detailní popisy středověkých a raně novověkých rukopisů, je vybavena obsáhlými rejstříky a obrazovými přílohami.