Ruprechtice: Veřejný prostor podle mentálních map

Ruprechtice: Veřejný prostor podle mentálních map
ISBN: 978-80-246-3504-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena240,00 Kč
ks
Romana Fojtová,  Laura Friščáková,  Barbora Spalová,  Ivana Trebická,  Václav

Umlauf


Ruprechtice: Veřejný prostor podle mentálních map

Obnovení demokracie a občanské společnosti v České republice po roce 1990 přineslo i nové výzvy pro utváření veřejného prostoru v obcích. Předložená studie zkoumá utváření veřejného prostoru v Liberci-Ruprechticích skrze dvouletý interdisciplinární výzkum sociologů, filosofů a architektů. Výzkum vedla Katedra filosofie z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci a byl prováděn ve spolupráci s Institutem sociologických studií Univerzity Karlovy. Výzkum se soustředil na sběr mentálních map a provedl jejich komplexní vyhodnocení odborníky z různých oblastí. Studie zkoumala prozatím opomíjenou oblast mentálních map dětí a jejich vnímání veřejného prostoru.
Z průniku oral history přístupu a techniky mentálního mapování vznikla při výzkumu nová kategorie tzv. „vzpomínkových map“. Studie dále analyzovala funkci a dynamiku alternativních veřejných prostorů, které v této části Liberce neformálně vznikají. Autoři navrhli novou metodiku výuky na základní škole, která pomáhá dětem najít kladný vztah k veřejnému prostoru a k jeho hodnotám. Závěrečnou kapitolu tvoří architektonické návrhy studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, které utvářejí veřejný prostor jak podle výzkumu v terénu, tak i podle teoretického zhodnocení výsledků výzkumu.

Obsah:

Poděkování
Úvodní slovo

Příběh výzkumu v kontextech společných diskuzí o veřejném prostoru
Průběh výzkumu mentálních map
Typologie mentálních map
Ruprechtice od počátku po současnost
Ruprechtice náměstí očima dospělých a dětí
Alternativní veřejné prostory Ruprechtic
Výzkum ve zdejší základní škole
Ruprechtice na dětských mentálních mapách
Pamětníci a jejich vzpomínkové mapy
Ruprechtické náměstí očima architekta
Výzkum mentálních map: Návody pro různé uživatele
Smysl krajiny a veřejného prostoru
Literatura
Účastníci výzkumu a editoři publikaci
Summary
Rejstřík

Karolinum, Praha 2017, 188 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3504-0