Rušení klášterů na plzeňsku

Rušení klášterů na plzeňsku
ISBN: 978-80-261-0250-2
Availability: in stock
including VAT
your price209,00 Kč
ps
Jakub Krček

Rušení klášterů na Plzeňsku

Kladruby, Plasy, Chotěšov

Publikace nabízí nový pohled na problematiku josefínské redukce řeholního života, která je často v katolicky orientované historiografii vykládána značně emotivně a v případě zpracování dějin klášterů navíc dosti jednostranně.

Obsah

Úvod

Rušení klášterů v Čechách obecně
 • Vzestup řeholních společenství v Čechách obecně
 • Tereziánské a josefinské církevní reformy
 • Průběh rušení klášterů
 • Rušení klášterů očima soudobé společnosti
Přehled řeholního života na plzeňsku
 • Kláštery zaniklé před josefinskými reformami
 • Kláštery v době josefinismu zachované
Nejvýznamnější zrušené kláštery

Kladuby
 • Přehled dějin kláštera
 • Před zrušením
 • Zrušení
 • Osudy kláštera po zrušení
 • Exkurz
Plasy
 • Přehled dějin kláštera
 • Před zrušením
 • Zrušení
 • Osudy kláštera po zrušení
Chotěšov
 • Přehled dějin kláštera
 • Před zrušením
 • Zrušení
 • Osudy kláštera po zrušení
Ostatní zrušené kláštery
 • Dominikáni v Plzni
 • Dominikánky v Plzni
 • Trinitáři ve Štěnovicích
 • Minorité ve Stříbře
Závěr

Prameny a literatura
Seznam příloh a vyobrazení
Seznam zkratek
Resumé - Summary  - Zusammenfassung
Rejstříky

Západočeská univerzita v Plzni, r. 2013, rozměr 148 x 210 mm, 193 s., česky, ISBN 978-80-261-0250-2