Ruská agrese proti Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině
ISBN: ISBN 978-80-246-3711-2
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Jan Šír a kolektiv

Ruská agrese proti Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu. Předkládaná monografie osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem. Rozebírá jeho hlavní příčiny a zdroje, přibližuje fungování a průběh ruské hybridní válečné kampaně a hodnotí dopady probíhající rusko-ukrajinské války na stávající mezinárodní uspořádání.

Obsah:

Kořeny, východiska, zdroje
Strategický význam Ukrajiny
Krym v rusko - ukrajinských vztazích
Vnitřní zdroje ruské agrese
Ukrajina, ruský svět a eurasijská integrace

Anatomie hybridního válčení
Anexe Krymu
Válka na východní Ukrajině
Zemní plyn jako nástroj hybridní války
Informace, dezinformace, propaganda
Utváření vlivových struktur v Evropě: případ Front national ve Francii

Dopady, reakce, třetí aktéři
Sankční politika EU a USA
Americká debata o vyzbrojení Ukrajiny
NATO, ruské menšiny a v Pobaltí a „narvský paradox"
Společenský a politický vývoj na Ukrajině po Revoluci důstojnosti
Válka, oligarchie a ukrajinský fotbal

Závěr
Rusko- ukrajinská válka jako konflikt hodnot

Summary
Sezna tabulek a grafů
Seznam zkratek
Výběrová bibliografie
Rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 345 s., čb., česky,ISBN 978-80-246-3711-2