Rychtářské manuály města Náchoda

Rychtářské manuály města Náchoda
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena340,00 Kč
ks
Markéta Česáková

Rychtářské manuály města Náchoda
Prameny k dějinám náchodské městské samosprávy 1. poloviny 17. století

K nejdůležitějším pramenům, jež napomáhají osvětlit úlohu rychtáře ve správě měst, patří městské knihy, do nichž byla zaznamenávána agenda rychtářského úřadu. Těmto archivním pramenům z prostředí konkrétního poddanského města se věnuje i publikace Rychtářské manuály města Náchoda, která se úzce zaměřuje na analýzu nejstarších dochovaných knih náchodského rychtářského úřadu, pocházejících z první poloviny 17. století. Tato práce se však nezabývá pouze obsahovou stránkou rychtářských manuálů, ale zároveň na ně nahlíží jako na svébytnou diplomatickou kategorii. Sledováním vnějších znaků se pokouší rekonstruovat genezi těchto městských knih a na základě paleograficko-diplomatického rozboru vyhodnocuje typologii zápisů, identifikuje jednotlivé písaře a zařazuje je do struktury městské kanceláře. Vlastní obsahová analýza je pak zacílena na typizaci v knihách zaznamenaných právních úkonů za účelem bližšího vymezení kompetencí rychtáře jako orgánu náchodské městské správy v první polovině 17. století.

Obsah:

1. Náchodská městská samospráva a její písemnosti
1. 1. Dějiny města Náchoda v kontextu širšího politického dění v 1. polovině 17. století
1.2 Vývoj náchodské městské správy se zaměřením na úřad městského rychtáře
1.3 Rychtářské manuály ve vztahu k ostatním písemnostem náchodské městské správy
1.3.1 Náchodské městské knihy v období předmagistrátním
1.3.2 Rychtářské manuály jako součást městského archivu

2 Paleograficko-diplomatický rozbor
2.1 Popis knihy
2.1.1 Vazba, materiál, rozměry, výzdoba
2.1.2 Foliace, reklamanty
2.1.3 Filigrány
2.2 Zápisy rychtářských manuálů
2.2.1 Jazyk
2.2.2 Datace
2.2.3 Typologie
2.2.4 Koncepty
2.3 Písaři rychtářských manuálů
2.3.1 Radní písaři
2.3.2 Rychtáři, pomocní písaři
2.3.3 Anonymní písaři
2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a průvodů
2.3.5 Rukopisy vevázených missivů

3 Věcný obsah zápisů
3.1 Rychtářský manuál 1603- 1632 (1667)
3.2 Rychtářský manuál 1626 - 1639
3.3 Dílčí rychtářský manuál 1624 - 1625
3.4 Osobní rejstřík

4 Statistické zhodnocení
4.1 Paleograficko-diplomatický rozbor
4.1.1 Datace
4.1.2 Vevázané písemnosti
4.1.3 Písaři
4.2 Věcný obsah zápisů
4.2.1 Statistika přestupků, sporů, smul a výkonů rozsudků konšelského soudu a nařízení vrchnosti
4.2.2 Původ účastníků řízení před právem rychtářským

Závěrem
Přehled městských rychtářů působících v Náchodě v 1. polovině 17. století
Soupis použítých pramenů
Výběrový soupis edic a literatury
Zusammenfassung