Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918)

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918)
ISBN: 978-80-7599-038-9
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Květa Jordánová

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918)

Stavebně technický vývoj  typologie, hodnocení kvality industriálního dědictví

Publikace zachycuje strojírny jako specifickou, nedílnou součást industriálního dědictví, jíž je nutné věnovat odbornou pozornost. Publikace představuje pozici strojíren na Moravě v letech 1820–1918 ve fondu industriálního dědictví, obhajuje specifika oborového strojírenství, předkládá možné přístupy k této části kulturního dědictví na základě tuzemských i zahraničních příkladů, objasňuje vývoj stavebně technického a architektonického řešení hlavních výrobních objektů a zdůrazňuje památkové hodnoty, jichž jsou jednotlivé objekty/areály nositeli.

Obsah:

Úvod

Vymezení pojmu
Mechanická dílna/strojní oddělení
Samostatná strojírna
Shrnutí problematiky

Stavebněhistorický vývoj strojíren na Moravě v letech 1820-1918
Provozní uspořádání areálů samostatných strojíren v letech 1820-1918
Výrobní schéma definované historickou parcelací
Výrobní schéma soustředěné kolem vnitřního dvora
Výrobní schéma orientované podél hlavní komunikační osy

Stavební fond v průběhu 19. století
Výchozí podmínky formování oboru

Stavební fond a výrobní preference od r. 1836 do 70. let 19. století
Preference výrobního programu
Architektonické a stavebně technické řešení hlavních výrobních objektů

Stavební fond a výrobní preference od konce 70. let do konce 19. století
Preference výrobního programu
Architektonické a stavebně technické řešení hlavních výrobních objektů

Stavební fond v průběhu 20. století (1900-1918)
Preference výrobního programu
Architektonické a stavebně technické řešení hlavních výrobních objektů
Architektonické a stavebně technické řešení pomocných výrobních objektů

Samostatné strojírny na Moravě a jejich udržitelný rozvoj
Památkové hodnoty samostatného strojírenství na Moravě v praxi

Samostatné strojírny na Moravě a jejich udržitelný rozvoj v kontextu "blízké" zkušenosti
Příklady konverze strojíren na našem území
Zahraniční příklady
Shrnutí

Závěr

Katalog dochovaných strojíren

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2018, rozměr 170 x 235 mm, 204 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7599-038-9