Sanace budov proti nadměrné vlhkosti II

Sanace budov proti nadměrné vlhkosti II
ISBN: bez
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem
Ing. Pavel Fára, místopředseda společnosti STOP
Poškozování staveb účinky vlhkosti, poznatky památkáře
ing. arch. Ondřej Ševců, NPÚ, ÚOP Praha
Vlhkostní průzkumy a jejich dopady na sanaci. Zámek Čechy pod Kosířem
Ing. Pavel Fára, CUBUS, s.r.o.
Stavební zákon a sanace vlhkých staveb, příklady z praxe
Ing. Aleš Dittert, autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví
Statické problémy pri sanácii vlhkých stavieb
Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o. Bratislava
Mikroklimatické podmínky v historických objektech. Teorie vs. tvrdá realita
Ing. Jan Červeňák, TP - technika prostředí
Novodobé materiály pro izolace památkových staveb
Ing. Jitka Tietjen, Ing. Matúš Hejtmánek, Schomburg Čechy a Morava s.r.o.
Sanace zdiva proti vlhkosti. Případová studie dvou klášterů
Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers s.r.o.

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 50 s., bez ISBN