Sborník příspěvků k dějinám hlav. města Prahy. Díl 4

Sborník příspěvků k dějinám hlav. města Prahy. Díl 4
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps
Sborník příspěvků k dějinám hlav. města Prahy. Díl 4

Tématem 4. svazku vědeckého periodika městského archivu je pokračování dějin Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí od roku 1620 do roku 1915. Autor popisuje vývoj výše jmenovaných částí, včetně seznamu nemovitostí a jejich vlastníků v daném období.

Čtvrtý svazek Sborníku, doplněný o výběrový jmenný a věcný rejstřík, obsahuje pouze jednu rozsáhlou místopisnou studii, v níž konsistoriální a školní rada F. Vacek pokračuje v líčení dějin a soupisu památek několika částí dnešní Prahy 6 (historie těchto míst od nejstarších dob do r. 1620 byla pojednána v druhém svazku Sborníku vydaném v r. 1911 (sign. MKP II D 1856).

Praha : Důchody obce královského hlavního města Prahy, 1923, rozměr 19,5 x 28 cm, počet stran 592, česky