Sborník Severočeského muzea - historia 13

Sborník Severočeského muzea - historia 13
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Severočeské muzeum v Liberci
 
Sborník Severočeského muzea- historia 13
 
Obsah:
 
Studie
Aktuální informace o skalním hradě Staré hrady u Příhraz v bývalém Libereckém kraji / Jiří Waldhauser - Karel Mašín
Nově objevený pramen pro dějiny mauzolea Redernůve Frýdlantu v Čechách / Milan Svoboda/
Duchovní život v době barokní v poddanských městečkách Šluknově a Cvikově / Bohunka Krámská/
Arnoltové, liberečtí zedničtí mistři na přelomu 18. a 19. století ve světle archivních pramenů / Petra Šťovíčková/
Wilhelm Stiassny (1842 Bratislava - 1910 Bad Ischl) / Markéta Lhotová/
Břetislav Bartoš, malíř hlubokého člověčenství / Zdeněk Hrabák/
Umělecké kovářství a železná plastika období 1950-2000 (část 1.): Tvorba akademického sochaře Pavla Krbálka / Jan Mohr/
Materiály
Přehled archeologických záchranných akcí Severočeského muzea v letech 2002-2004 / Marcela Stará- Jana Marečková - Petr Brestovanský
Umělečtí kováři a zámečníci při stavbě budovy Severočeského průmyslového muzea v Liberci / Jan Mohr/
Poznámky k výstavě sbírky skla z produkce firmy Moser v Severočeském muzeu v Liberci / Oldřich Palata/
Zprávy Severočeského muzea
Výstavní premiéry Severočeského muzea v partnerských muzeích v letech 2003-2004 / Oldřich Palata/
Nový depozitář Severočeského muzea v Liberci / Alois Čvančara/
Historie a tvorba libereckých fotografických ateliérů v letech 1850-1945 (Zpráva o řešení programového projektu MKČR) / Kateřina Nováková/
Tvorba sochaře Franze Metznera v Čechách a jeho dílo v českých muzejních a galerijních sbírkách / Jan Mohr/
Sklářský výtvarník Miloslav Klinger / Oldřich Palata/
Ze zajímavých přírůstků historického oddělení z let 2002-2003 /Markéta Lhotová/
Výstavy Severočeského muzea v letech 2003-2004