Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena670,00 Kč
ks
Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii
 
Koncepce knihy: Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna
44 autorů (v širokém spektru od terénních památkářů a archivářů až po univerzitní profesory)
Uspořádal a edičně připravil: Martin Gaži
Grafická úprava: Tomáš Halama
Formát: 736 stran, 24,8 x 17,2 cm, česky, německé a anglické resumé, vazba s pevnými deskami a přebalem, více než 250 fotografií (z toho 100 barevných)

Obsah
 
Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna: Schwarzenbergiana rediviva
Tomáš Jirsa: Schwarzenberské dědictví jako leitmotiv rozvoje regionu
Karel Skalický: Na lesní cestě vroubené lupinou. Vzpomínka mého otce na knížete Jana ze Schwarzenbergu
 
Schwarzenberské panství – schwarzenberská krajina
Václav Rameš: Proměny schwarzenberského panství v Čechách
Raimund Paleczek: Mezi tradicemi a modernizací. Schwarzenberské úřednictvo 18. a 19. století
Jan Žižka: K podobě schwarzenberských hospodářských dvorů
Vlastislav Ouroda: K péči o malá šlechtická sídla v oblasti vlivu jihočeských panství Schwarzenbergů
Marie Pavlátová: Krajinářské úpravy v okolí schwarzenberských sídel Třeboň, Český Krumlov, Červený Dvůr a dalších na území Jihočeského kraje
Vojtěch Storm: Památník Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu na Ptačím hrádku u Českého Krumlova
Marek Ehrlich: Vývoj krajinářských úprav na Hlubocku
Ivan Vorel: Orlicko a Čimelicko. Rozmanitost vývoje a sjednocující znaky ztvárnění krajiny
Marek Krejčí: Od kulturní krajiny k zemi nikoho. Schwarzenberský patronát v 19. a 20. století
 
Schwarzenbergové, víra a umění v předmoderní době
Martin Gaži: Schwarzenbergové a „jejich“ svatá místa v předmoderních Čechách. Ke kultovním funkcím šlechty a památkám na ně
Zdeňka Prokopová: Soukromá kaple s oltáříkem Panny Marie Altöttinské v barokním apartmá na zámku Český Krumlov
Roman Lavička: Zámecká kaple na Hluboké. Proměny podoby, funkce a vybavení
Martin Krummholz: Vídeňské rezidence Schwarzenbergů a Johann Bernhard Fischer z Erlachu
Hynek Látal: Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů
Ludmila Ourodová-Hronková: Johann Georg de Hamilton ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu
Petr Pavelec: „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš
Mája Havlová: Schwarzenberský krajinář Ferdinand Runk
Marie Mžyková: K portrétům Schwarzenbergů v českých sbírkách
 
Soukromý a veřejný obraz Schwarzenbergů v moderní době 
Jiří Rak: Zapomenuté vítězství, zapomenutý maršál. Druhý život „bitvy národů“ u Lipska
Zdeněk Bezecný: Poslední lancknecht
Marie Badalová: Eleonora Žofie ze Schwarzenbergu. Tři etapy života neprovdané šlechtičny
Milena Lenderová: Matylda ze Schwarzenbergu. Dcera, sestra, legenda
Adam Dobeš: Hrabě Eugen Czernin (1796-1868) a Schwarzenbergové
Roman Holec - Judit Pál: Karol II. Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851-1858)
Jan Wintr: Karel III. ze Schwarzenbergu a počátky parlamentarismu v Čechách
Zdeněk R. Nešpor: Bedřich kardinál Schwarzenberg a katolická konfesionalizace 19. století
Vít Vlnas: Ecce sacerdos magnus! Myslbekův Schwarzenberg podle Schönborna
Jan Županič: Schwarzenbergové – vzor, či nepřítel? Aristokracie na prahu moderní doby
Anna Kubíková: Členství Schwarzenbergů v hospodářských a kulturních spolcích v 19. a na počátku 20. století
Ludmila Ourodová-Hronková: Víra a konfese Karla V. ze Schwarzenbergu
Martin C. Putna: Místo Karla VI. Schwarzenberga v české (a evropské) literatuře
Roman Zaoral: Karel VI. Schwarzenberg. Student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu
Adam Dobeš: Poválečné osudy Arnošta Schwarzenberga
Vilém Prečan:Návrat Schwarzenbergů do aktivní evropské politiky v osmdesátých letech 20. století. Glosa pamětníka se třemi dokumenty
 
Životní styl Schwarzenbergů v 19. a 20. století
Eva Lukášová: Zimní apartmá knížete na zámku Český Krumlov
Kateřina Cichrová: Schwarzenberské heraldické tapiserie. Konstanty a proměny
Pavel Hájek: K historickému vývoji orlických zámeckých knihoven
Tomáš Horyna: Červená Lhota po schwarzenbersku
Martin Franc: Schwarzenbergové a středoevropská gastronomie první poloviny 19. století
Jiří Křížek: Čtyřicet koní pro Karla V. ze Schwarzenbergu. Šlechta a počátky automobilismu na příkladu orlických Schwarzenbergů
Markéta Slabová: „Dýchá‑li jednou člověk ten africký vzduch, tak se mu po té vůni vždy stýská.“ K cestám JUDr. Adolfa Schwarzenberga na africký kontinent v letech 1929–1939
Václav Grubhoffer: „Mou nesmrtelnou duši poroučím milosrdenství jejího Stvořitele...“ Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století
 
Výběrová bibliografie
 (zpracovali Václav Grubhoffer – Zdeněk Bezecný – Martin Gaži)
 
2. vydání obsahuje nově kompletní rodokmen Schwarzenbergů v Čechách a tři deklarace české šlechty z let 1938 a 1939 v plném znění.