Signatury všech věcí

Signatury všech věcí
ISBN: 978-80-88308-37-9
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Karel Císař
Signatury všech věcí

Poznámky k teorii moderního a současného umění.
Publikace navazuje na podobně koncipovanou knihu Abeceda věcí.
Zatímco však v předchozí monografii se Karel Císař pokusil překonat zažité stereotypy, například izolovanost českého moderního a současného umění či nemožnost diskutovat význam českého umění pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci, v následujícím souboru se autor zaměřuje na stereotypy v teorii umění. Na základě detailní analýzy významných textů domácích i zahraničních teoretiků například hájí indexičnost moderního umění u Rosalind Kraussové, hledá analogii mezi antropologickou interpretací minimalismu Petra Rezka a zároveň u Didi-Hubermanna, odkazem na kulturní antropologii Jeana-Pierra Vernanta vyvrací postmoderní výklad Barthesova eseje „Smrt autora“, nebo odhaluje dekonstruktivní aspekty v domácích i zahraničních interpretacích surrealismu a poukazuje na stejný zájem o radikální obnovu ontologie mezi zdánlivě rozpornými projekty dekolonizace Frantze Fanona a pozdní fenomenologie Maurice Merleau-Pontyho. Kniha je určena nejen teoretikům umění, ale svými přesahy do dějin umění a filozofie chce oslovit i čtenáře z dalších oborů. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.

Obsah:

Úvod
Signatury všech věcí. Alexander Nagel a Rosalind Kraussová o indexu
Od plastičnosti k prodloužení. Poznámka ke dvěma textům Petra Rezka
Smrt autora a zrod čtenáře? Od konceptualismu k postmoderně
Krize objektu. Mezi surrealistickým uměním a fenomenologickou filosofií
1961. Od dekolonizaceFrantze Fanona k pozdní fenomenologii Maurice Merleau-Pontyho

Ediční poznámka
Citovaná literatura
Jmenný rejstřík
Summary

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, rozměr 150 x 200 mm, 80 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88308-37-9