Sjednocená teorie architektury

Sjednocená teorie architektury
ISBN: 978-80-7485-138-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena845,00 Kč
ks
Nikos A. Salingaros

Sjednocená teorie architektury

Forma, jazyk, komplexita

Dlouho očekávaný český překlad klíčové práce amerického matematika a významného teoretika architektury, přezdívaného „Vitruvius 21. století“. Kniha nabízí inovativní přístup k architektonickým principům, umožňující architektům a studentům architektury prosadit svou kreativitu v rámci adaptivního a udržitelného navrhování.
Světoznámý autor, studující přes třicet let vědecké základy architektury, “znovuobjevuje” architekturu tím, že odkrývá její zapomenuté jazyky a nabízí recept, jak se může opět propojit s přírodou. Jeho práci můžeme číst jako odborné pojednání i jako učebnici s čítankou. Součástí jsou vybrané texty dalších čelných vědců a představitelů soudobé rozpravy o architektuře (Edward Wilson, Léon Krier, Christopher Alexander a další).

Obsah:

Poděkování

Vstříc sjednocené teorii architektury

Ediční poznámka k českému vydání

1. Předmluva
2. Biologické chápání architektury

část první
Přednášky kurzu a doporučená literatura

3. Úvod do kurzu
4. Poznámky k přednášce, první týden: Struktura teorií architektury
5. Teorie architektury
6. Integrovaná věda a nadcházející století životního prostředí
7. Poznámky k přednášce, druhý týden: Jazyky forem a jejich tvarosloví
8. Poznámky k přednášce, třetí týden: Komplexita jazyků forem a ekofobie
9. Kolmogorova-Chaitinova komplexita
10. Navzdory ekofobii: Vstříc lidskému prostředí
11. Poznámky k přednášce, čtvrtý týden: Stupeň komplexity určuje adaptivitu jazyka forem
12. Stavba měst pro občany
13. Politika, filozofie, kritická teorie a lidské vnímání
14. Poznámky k přednášce, pátý týden: Fyziologie člověka a design založený na důkazech
15. Hranice vědy a designu: "Design založený na důkazech"
16. Poznámky k přednášce, šestý týden: Biofilie - naše vyvinutá nákonnost k biologickým formám
17. Biofilie
18. Neurověda, přírodní prostředí a design budov
19. Poznámky k přednášce, sedmý týden: Patnáct základních vlastností podle Christophera Alexandera
20. Poznámky k přednášce, osmý týden: Fraktály a hierarchie měřítek
21. Poznámky k přednášce, devátý týden: Organizovaná komplexita a model pro odhad života v architektuře
22. Poznámky k přednášce, desátý týden: Celistvost a geometrická soudržnost
23. Transformace celků
24. Poznámky k přednášce, jedenáctý týden: Rekurze a snižování stresu pomocí fraktálů
25. Odstupňování měřítek a fraktály
26. Fraktální umění a architektura snižují fyziologický stres
27. Poznámky k přednášce, dvanáctý týden: Ornament a lidská inteligence
28. Inteligence a informační prostředí
29. Poznámky k přednášce, třináctý týden: Architektura jako biologický systém
30. Komplexní adaptivní systémy
31. Architektura: Biologická forma a umělá inteligence
32. Poznámky k přednášce, čtrnáctý týden: Přirozené a nepřirozené jazyky forem
33. Kontrastní pojetí harmonie v architektuře
34. Pár střízlivých úvah o povaze architektury v naší době
35. Závěr

Druhá část
Organizace kurzu a projekty

36. Objevování teorie prostřednictvím měření
37. První projekt: Dokumentace jazyka forem a odhad jeho komplexity
38. Rejstřík jazyka forem
39. Architektonický regionalismus a komplexita designu navzájem souvisí
40. Druhý projekt: Hodnocení a klasifikace jazyků forem
41. Kvantitativní měření regionalismu a komplexity
42. Poznámky pro studenty o rámci tohoto kurzu
43. Studijní plán
44. Dovětek

Rozhovor Martina Horáčka s Nikosem A. Salingarosem
Towards a Unified Architectural Theory
A conversation between Martin Horáček and Nikos A. Salingaros
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Vyobrazení

Nakladatelství Vutium, Brno 2017, rozměr 185 x 255 mm, 400 str., bar., ISBN 978-80-7485-138-4