Skrytá krása detailu. Pražské stavby Osvalda Polívky 1891-1922

Skrytá krása detailu. Pražské stavby Osvalda Polívky 1891-1922
ISBN: 978-80-257-3151-2
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch
Skrytá krása detailu
Pražské stavby Osvalda Polívky 1891-1922

Kniha představuje širokou paletu originální výtvarné výzdoby pražských staveb, navržených významným architektem Osvaldem Polívkou (1859–1931) v období kolem roku 1900, tedy v éře pozdního historismu a secese. Polívka je znám jako spoluautor Obecního domu a projektant řady bankovních paláců v centru české metropole, byl rovněž tvůrcem tzv. Nové radnice na Mariánském náměstí. Méně už je známo, že spolupracoval také s řadou pražských stavitelů, jako byli např. Václav Havel nebo Antonín Novotný, na projektech průčelí činžovních domů.
Podrobná fotografi cká dokumentace Pavla Hrocha nás seznamuje s desítkami pozoruhodných detailů, z nichž mnohých si návštěvník Prahy při zběžné prohlídce nepovšimne.
Kniha představuje architekta Polívku a jeho nevšední tvorbu a poté podrobně dokumentuje celky i detaily výzdoby jeho pražských realizací z období 1891–1922. V Dodatcích nechybí soupis všech jeho staveb, curriculum vitae a slovníček jeho spolupracujících výtvarníků a architektů.

Obsah:

Úvod
Architekt Osvald Polívka
Detail na pražských stavbách Osvalda Polívky

Městská spořitelna pražská
Zemská banka
Pražská městská pojišťovna
Zámeček baronky Ringhofferové
Domy Vácslava Havla
Obchodní dům U Nováků
Činžovní dům v Karlíně
Činžovní dům ve Spálené ulici
Obecní dům hl. m. Prahy
Činžovní domy Antonína Novotného ve Vojtěšské ulici
Nová radnice hl. města Prahy (Berní úřad)
Pojišťovna Praha
Palác Topič
Činžovní domy Antonína Novotného v Karlově ulici
Činžovní domy rodiny Lebedovy a Starckovy
Činžovní dům Anny Lukešové
Činžovní domy Eduarda Jägera
První vzájemná pojišťovna proti požáru a krupobití
Dům Beaufortova nakladatelství s tiskárnou
Druhá budova Zemské banky
Činžovní dům s lékárnou Karla Frieda
Dům Pražské městské pojišťovny U Anděla
Dvorní trakt Vinohradské záložny
Cukrovarnický dům
Hrobka rodiny Novákových

Dodatky: Curriculum vitae Osvalda Polívky, Soupis realizovaných staveb Osvalda Polívky v Praze, Výběr Polívkových mimopražských staveb, Seznam spolupracujících  výtvarníků a stavitelů, Literatura o Osvaldu Polívkovi (výběr), Poděkování, Résumé

Argo, Praha 2021, rozměr 215 x 275 mm, 304 s., čb., česky, ISBN 978-80-257-3151-2