Sláva amatérské fotografie

Sláva amatérské fotografie
ISBN: 978-80-7037-318-7
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Michaela Hrubá, Tomáš Štanzel

Sláva amatérské fotografie v letech 1889 - 1955

Amatérské hnutí mělo od svého vzniku nemalý vliv na vývoj české fotografie, na její uplatnění, význam i formu. Amatérští forografové se fotografii oddávali ze záliby, ale této ušlechtilé zábavě věnovali nemálo času a energie. Jejich práce měla často na svou dobu vynikající úroveň. Přesto drtivá většina autorů upadla v zapomnění a jejich fotografie jsou dnes z velké části ztraceny.

Obsah

Sláva amatérské fotografie
Technická a umělecká úroveň amatérů je důležitá
Výstavy a soutěže
Publikační činnost
Je fotografie umění?
Hledání smyslu a funkce amatérské fotografie
Amatérská fotografie v období 1939-1945
50. léta
Fotografická technika od vynálezu fotgrafie do roku 1919
Fotografická technika v období let 1920-1939
Fotografická technika v období let 1940-1959
Fotografie ze sbírek Národního technického muzea
Katalogová část
English summary
Výběrová literatura a prameny

Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 210 X 260 mm, 250 s, bar., česky a anglicky, ISBN 978-80-7037-318-7