Šlechta na křižovatce

Šlechta na křižovatce
ISBN: 978-80-86781-33-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena950,00 Kč
ks
Václav Horčička, Jan Županič

Šlechta na křižovatce

Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v první polovině

20. století


Kniha se věnuje osudům české aristokracie v dramatickém období od počátku 20. století přes vznik Československé republiky až po komunistický převrat roku 1948.
Autoři, zkušení historikové, kteří se bádání na poli dějin šlechty věnují již řadu let, se soustředili na klíčové události v dějinách našich předních šlechtických rodů: Lichtenštejnů, obou větví Schwarzenbergů a Colloredo-Mannsfeldů.
V centru jejich pozornosti nebyly jen politické události a jejich důsledky, jako první pozemková reforma, německá okupace českých zemí, druhá světová válka a následná likvidace šlechty jako politického, hospodářského a společenského faktoru, ale také zachycení každodenního života, postojů a osudů členů sledovaných aristokratických domů.

Obsah:

I. Úvod

II. Aristokracie v Podunajské monarchii

III. Vztah plný rozporů. Šlechta a český národ

IV. Vyvlastnění a konfiskace v období první až třetí republiky

V. Lichtenštejnové
Lichtenštejnové v českých zemích do první světové války
Lichtenštejnové a Československo ve dvacátých letech. Zahájení pozemkové reformy a spor o mezinárodní statut knížete Jana II.
Osobnost a vláda knížete Františka I.
Dokončení pozemkové reformy a normalizace československo-lichtenštejnsých vztahů v letech 1929-1938
Lichtenštejnové v českých zemích za druhé světové války
Přípravy Lichtenštejnů na osvobození Československa
Národní správa a konfiskace majetku v roce 1945
Snaha o záchranu majetku do února 1948
Československo-lichtenštejnské vztahy v letech 1948-1952

VI. Schwarzenbergové, hlubocko-krumlovská větev
Stručné dějiny rodu v 19. a na počátku 20. století. Podstata a správa majetku
Nástin osobnosti dr. Adolfa Schwarzenberga (1890-1950)
Vlastní průběh pozemkové reformy
Hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové a jejich doména v roce 1939, obrana proti aktivitám Bodenamtu
Správa schwarzenberského majetku po odchodu knížete Adolfa do zahraničí
Konfiskace majetku hlubocké větvě Schwarzenbergů v srpnu 1940
Správa zkonfiskovaného majetku primogenitury během druhé světové války (1940-1945)
Osud majetku hlubocko-krumlovských Schwarzenbergů po druhé světové válce

VII. Schwarzenbergové, orlická větev
Stručné dějiny rodu v 19. a na počátku 20. století,. Podstata a správa majetku
Nástin osobnosti mladého Karla VI. ze Schwarzenbergu
Vlastní průběh pozemkové reformy
Hospodaření orlických Schwarzenbergů po provedení majetkové reformy
Schwarzenberská sekundogenitura a její majetek v protektorátu. Karel VI. a vypuknutí druhé světové války
Hospodářství sekundogenitury v letech 1938-1941/42
Uvalení nucené správy na majetek orlické větve Schwarzenbergů a poměry na velkostatku v letech 1942-45
Orličtí Schwarzenbergové v osvobozené republice
Odchod Karla VI. s rodinou do exilu a zájem bezpečnostních orgánů o sekudndogenituru

VIII. Colloredo-Mansfeldové
Z Itálie do Čech
Rodové statky
Kníže Josef
Rozvod s Lucy Yvonne
V nové republice
Hrabě Jeroným
Čtyři bratři
Ve stínu hákového kříže
Na konci války
Příbuzní ze Sierndorfu
Třetí republika
Emigrace

IX. Závěr

X. Rodové erby

XI. Seznam pramený a literatury

XII. Summary

Agentura Pankrác, Praha 2017, 170 x 235 mm, 912 str., ISBN 978-80-86781-33-4