Slovanské bájesloví

Slovanské bájesloví
ISBN: 978-80-87112-25-0
Availability: in stock
including VAT
your price695,00 Kč
ps
Karel Jaromír Erben

Slovanské bájesloví


Slovanské bájesloví je významným vydavatelským počinem české bohemistiky a slavistiky. Bájeslovná hesla, stati a slovník umožní zpřístupnit důležitý studijní materiál pro folkloristy, historiky literatury a široce orientované slavisty, publikace je však určena i laické veřejnosti. Prvně vychází v úplnosti bájeslovná a folkloristická hesla. V části studie o Slovanském bájesloví je otištěno pět autorových studií (Vídy čili sudice, 1847; Obětování zemi, 1848; Jména měsíců slovanská vůbec a česká zvláště, 1849; O dvojici a trojici v bájesloví slovanském, 1857; Báje slovanská o stvoření světa, 1866), které bylo již publikováno Antonínem Grundem ve 2. svazku Díla K. J. Erbena (1939). Tuto část editoři nově upravili. Prvně vydaný je Abecední slovník slovanského bájesloví, na němž Erben pracoval od poloviny šedesátých let 19. století až do své smrti. - Cizojazyčná resumé a rejstříky (mytologické a náboženské pojmy). Dvacet originálních barevných ilustrací malířky Evy Kramarzové a dvacet dalších černobílých příloh.

Obsah:

Kontext Erbenova bájeslovného díla (předchůdci, současníci a následovníci)
Slovanské bájesloví K. J. Erbena († Věnceslava Bechyňová)
Karel Jaromír Erben jako badatel v oblasti slovanského bájesloví (Několik poznámek к bezmála 140 let odpočívajícímu erbenovskému projektu) (Marcel Černý)
Slovanské bájeslovné bádání od přelomu 19. a 20. století (Petr Kaleta)

Bájeslovná hesla z Riegrova Slovníku naučného
Hesla
Poznámky к heslům

Studie o slovanském bájesloví
Vidy čili sudice. Příspěvek к slovanskému bájesloví
Obětování zemi
Jména měsíců slovanská vůbec a česká zvláště
O dvojici a o trojici v bájesloví slovanském
Báje slovanská o stvoření světa

Abecední slovník slovanského bájesloví
Hesla
Poznámky k heslům
Erbenem citovaná literatura к Abecednímu slovníku slovanského bájesloví

Ediční poznámka
Prameny a literatura o slovanském a jemu blízkém bájesloví
Seznam zkratek
Резюме
Summary
Jmenný rejstřík
Rejstřík pojmů z mytologie a náboženství

Etnologický ústav AV CŘ, Praha 2009, 174 x 350 mm, 511 str., ISBN 978-80-87112-25-0