Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic Monastery of Charles IV.

Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic Monastery of Charles IV.
ISBN: 978–80–86890–84–5
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Klára Benešovská, Václav Čermák, Kateřina Kubínová, Tomáš Slavický, Lukáš

Matoušek


Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost / The

Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, art, literary culture


Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část publikace je věnována založení kláštera a především jeho slovanskému písemnictví až do husitských válek a jeho vlivu na české a chorvatské písemnictví. Následující oddíl představuje Emauzský cyklus, soubor nástěnných maleb z přelomu 60. a 70. let 14. století, který byl namalován v ambitu kláštera a v přilehlé kapli. Třetí část přibližuje architekturu kláštera a jeho kostela, zcela na závěr jsou připomenuty pohnuté osudy této Karlovy fundace od 15. do počátků 21. století. Texty, založené na nejnovějším odborném bádání, jsou určeny pro laické i odborné publikum.
Publikace vychází ve dvojjazyčném, česko-anglickém vydání.

Obsah / Contents

Úvod /  Introduction
Počátky kláštera a jeho architektura / The Beginnings of the Monastery and Its Architecture. Klára Benešovská a Kateřina Kubínová
Hlaholské písemnictví / Glagolic Literature. Václav Čermák, kapitola Slovanský liturgický zpěv ve spolupráci s Tomášem Savickým / Václav Čermák, Chapter Slavonic Liturgical Singing, in co-operation Tomáš Savický
Emauzský cyklus / The Emaus cycle. Kateřina Kubínová
Hudební nástroje v Emauzském cyklu / Musical Instruments in the Emmaus Cycle. Lukáš Matoušek.
Osudy kláštera od 15. do 21. století / The Fate of the Monastery from the 15th to the 21th Centuries. Klára Benešovská
Seznam celostranných fotografií /  List of Full-page Photographs
Výběrová literatura /  Selected Bibliography

Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 210 x 297 mm, 130 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978–80–86890–84–5