Slovník církevního práva

Slovník církevního práva
Availability: in stock
including VAT
your price259,00 Kč
ps

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák


Slovník církevního práva


Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v různých církvích a náboženských společnostech i ve státních předpisech o církvích. Slovník usiluje o objasnění správného použití jednotlivých výrazů v jazyku obecném i literárním. Jeho hlavním cílem je napomoci uživatelům orientovat se v předmětné zásobě slov, která je bohatá, ale poměrně málo známá, protože byla v dobách totalitního systému odsunuta do pozadí zájmu. Jako takový je široce použitelný zejména pro studenty humanitních fakult – právnických, filozofických, teologických, žurnalistických – i pro pracovníky v těchto oborech. Využijí jej rovněž překladatelé odborných textů a beletrie.

 

Obsah:

Předmluva

Slovo čtenáři aneb Několik poznámek, jak slovník používat

Zkratky a texty použité v textu slovníku

Slovník A - Ž

Poděkování místo doslovu

Prameny