Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989

Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989
ISBN: 978-80-7560-279-4
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Křenková Zuzana, Říhová Vladislava (eds.)

Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989

Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období. Úvodní syntetické kapitoly mají celorepublikový přesah - věnují se dokumentaci umění ve veřejném prostoru, politické kontrole, systému financování a schvalování děl a jejich současné ochraně. Další texty se soustředí na jednotlivé regiony, významná umělecká centra a osobnosti. Katalogová část s fotografiemi vybraných děl obsahuje 505 hesel rozdělených podle současných krajů. Publikace je opatřena bibliografií a jmenným rejstříkem usnadňujícím vyhledávání.

Obsah

Texty
Neznámá krajina s uměním. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Dokumentace a výzkum poválečného umění ve veřejném prostoru. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Politická kontrola výtvarné tvorby ve veřejném prostoru 1948-1989. Alena Binarová
Umění v architektuře na Moravě (1938-1989): proč a jak? Jana Kořínková, Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Systém financování a schvalování děl do veřejného prostoru. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Ochrana poválečného umění ve veřejném prostoru Moravy. Michaela Čadilová, Vladislava Říhová, Zuzana Křenková

Regiony
Jihomoravský kraj. Vladislava Říhová, Zuzana Křenková
Moravskoslezský kraj. Vladislava Říhová
Moravskoslezský kraj. Jakub Ivánek
Olomoucký kraj. Jan Jeništa, Vladislava Říhová
Zlínský kraj. Vladislava Říhová

Katalog
Úvod ke katalogu
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Summary
Seznam zkratek
Bibliografie
Jmenný rejstřík

Univerzita Pardubice, rok 2020, rozměr 160 x 240 mm, 396 s., bar, česky, ISBN 978-80-7560-279-4