Sociální proměny pražských čtvrtí

Sociální proměny pražských čtvrtí
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price395,00 Kč
your price175,00 Kč
you save (56 %)220,00 Kč
ps

Eds. Martin Ouředníček, Jana Temelová

 
Sociální proměny pražských čtvrtí
 
Sborník dvanácti studií odborníků z několika akademických pracovišť, jehož pořadateli jsou Jana Temelová a Martin Ouředníček, je zaměřený na současné sociální proměny pražských čtvrtí. Hlavní město zaznamenalo v posledních dvaceti letech demokracie a tržní ekonomiky klíčové změny ve vnitřní struktuře i organizaci městského prostoru, které sem přinesl nový institucionální, ekonomický i mezinárodní kontext postsocialistického období. Tyto změny formují prostředí Prahy po roce 1990 a přinášejí jak pozitiva a nové příležitosti, tak i negativní důsledky a problémy. Sborník Sociální proměny pražských čtvrtí obsahuje zpracování celé škály závažných témat od souvislostí populačního vývoje s kriminalitou a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích, přes kvalitu života seniorů a témata spojená s životem cizinců, až po proměňující se význam funkce centra během dne a otázku veřejných prostor v nových rezidenčních čtvrtích. Texty mají jednotnou strukturu a nabízejí čtenáři kromě výsledků empirického výzkumu z poslední doby rovněž zasazení problémů do širšího teoretického rámce a srovnání Prahy s vývojem v dalších evropských městech. Sborník představuje hluboké sondy do různých oblastí s výraznou dynamikou sociálního prostředí v posledních desetiletích. Sborník dvanácti studií odborníků z několika akademických pracovišť, jehož pořadateli jsou Jana Temelová a Martin Ouředníček, je zaměřený na současné sociální proměny pražských čtvrtí. Hlavní město zaznamenalo v posledních dvaceti letech demokracie a tržní ekonomiky klíčové změny ve vnitřní struktuře i organizaci městského prostoru, které sem přinesl nový institucionální, ekonomický i mezinárodní kontext postsocialistického období. Tyto změny formují prostředí Prahy po roce 1990 a přinášejí jak pozitiva a nové příležitosti, tak i negativní důsledky a problémy. Sborník Sociální proměny pražských čtvrtí obsahuje zpracování celé škály závažných témat od souvislostí populačního vývoje s kriminalitou a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích, přes kvalitu života seniorů a témata spojená s životem cizinců, až po proměňující se význam funkce centra během dne a otázku veřejných prostor v nových rezidenčních čtvrtích. Texty mají jednotnou strukturu a nabízejí čtenáři kromě výsledků empirického výzkumu z poslední doby rovněž zasazení problémů do širšího teoretického rámce a srovnání Prahy s vývojem v dalších evropských městech. Sborník představuje hluboké sondy do různých oblastí s výraznou dynamikou sociálního prostředí v posledních desetiletích. 
 
Obsah:
 
Předmluva
O autorech
 
Úvod. Jana Temelová, Martin Ouředníček
Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období. Martin Ouředníček, Jakub Novák
Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích. Jana Temelová, Daniel Čermák, Jana Jíchová
Kvalita života seniorů v centru Prahy. Nina Dvořáková, Jana Temelová
Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. Ondřej Valenta
Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta: Dita Čermáková
Denní rytmus lokalit pražského centra. Lucie Pospíšilová
Proměny sousedství v pražských lokalitách. Ondřej Špaček
Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu. Petra Špačková, Martin Ouředník, Kateřina Susová
Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie Říčany u Prahy. Martina Kopečná, Petra Špačková
Druhé bydlení v zázemí Prahy. Dana Fialová
Veřejné prostory v nových rezidenčních lokalitách v Praze. Markéta Vyhnánková
Prostorová typologie a zonace Prahy. Martin Ouředníček, Lucie Pospíšilová, Petra Špačková, Jana Temelová, Jakub Novák