Soukromá válka Huga Vavrečky

Soukromá válka Huga Vavrečky
ISBN: ISBN 978-80-246-4994-8
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Jana Wohlmuth Markupová

Soukromá válka Huga Vavrečky

Jméno Huga Vavrečky (1880–1952), novináře, diplomata, ředitele firmy Baťa, ministra propagandy a dědečka bratrů Havlových, zaznívá v české historiografii spíše okrajově. Jemu samotnému byla pozornost věnována doposud jen sporadicky, přímo posledním letům jeho života pak vůbec. Právě ony přitom patří k těm, které kladou nejvíce otázek a přinášejí nejméně očekávatelné odpovědi.
Tato kniha proto čtenáři nejprve nabízí stručné představení Vavrečkova života do roku 1945, shrnuje hlavní oblasti jeho působení a ukazuje jeho životní priority a postoje, které se naplno projevily v hlavním zkoumaném období 1945–52, kdy se Vavrečka musel – stejně jako další členové bývalé prvorepublikové a zčásti i protektorátní elity – vyrovnávat s problémy, které z jeho před/válečné činnosti plynuly. Autorka detailně sleduje Vavrečkovu adaptaci na měnící se společenské podmínky i jeho postavení v nich a předestírá až detektivní pátrání po různorodých strategiích jednání i vyjednávání, které volil tehdy, čelil-li například nařčením z kolaborace. Hledá také odpovědi na otázky, co si Vavrečka o světě kolem sebe myslel a jak si představoval (nejen svou) budoucnost.

Obsah:

Poděkování
Úvod

Mikrohistorie soudobích dějin
Metodologie výzkumu aneb lze psát neosobně o tématu osobním?

Hugo Vavrečka: novinář, diplomat a ředitel (1880 - 1944)
Student
Redaktor a spisovatel
Diplomat
Ředitel, prezident a ministr

Konec války aneb „faire le mort" (1944 - 1945)
Mezi válkou a mírem
Zlín - Havlov
„ Byl jednou jeden statečný král"
Mezi dvěma armádami ve Zlíně

Třetí republika ve „staronových poměrech"
Od národní správy k zestátnění
Rok 1946 aneb kdo koho žaluje
Proti národní cti
Jarní mezihra
Trestní oznámení na Vavrečku
Vavrečova žaloba proti národnímu podniku Baťa
„Začíná podzim a trochu je mi smutno"
Obžaloba před Národním soudem a její následné stažení (1947)
Nabídka ke smíru

Poúnorový obrat (1946)
Zpětvzetí žaloby a ofenzíva firmy Baťa
Obnovení retribuce i trestního řízení

Poslední jednání (1949 -1952)
„Vysoce vážený pane prezidente..."
Poslední výslech na pozadí útěků ze země
Justiční omyl, odložený trest a „škrábalovská" náplň zbylého času
Akce B jako poslední kapka

Závěrem

Sumary
Ediční poznámka
Seznam pramenů a literatury
Archivní prameny  (fondy a sbírky)
Orálně historické rozhovory
Periodika
Zákony a programové dokumenty
Literatura a vydané prameny
Kvalifikační práce
Audiovizuální zdroje
Internetové zdroje

Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 250 x 145 mm, 248 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4994-8