Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Soukromý zájem ve veřejném prostoru
ISBN: 978-80-261-0707-1
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Miroslav Kalný

Soukromý zájem ve veřejném prostoru


Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným, jejich analýzu a diferenciaci. Zajímá ho například, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru.

Obsah:


Část I. Obecná část

Kapitola I. Dualismus práva soukromého a veřejného
Oddíl 1. Historický vývoj právního dualismu
Oddíl 2. Jednotlivé teorie právního dualismu
Oddíl 3. Obsah práva veřejného a soukromého
Oddíl 4. Interakce práva veřejného a soukromého
Oddíl 5. Praktický význam právního dualismu
Oddíl 6. Existence právního dualismu v jiných právních systémech

Kapitola II. Soukromý zájem

Oddíl 1. Zájem
Oddíl 2. Zájem soukromý
Oddíl 3. Základní zásady soukromého práva
Oddíl 4. Soukromá správa
Oddíl 5. Zájmové skupiny
Oddíl 6. Soukromý zájem v občanském zákoníku

Kapitola III. Veřejný zájem

Oddíl 1. Historie veřejného zájmu
Oddíl 2. Pojem veřejného zájmu
Oddíl 3. Obsah pojmu "veřejný zájem"
Oddíl 4. Předmět veřejného zájmu
Oddíl 5. Územní stránka veřejného zájmu
Oddíl 6. Koncept chápání veřejného zájmu
Oddíl 7. Hledání veřejného zájmu
Oddíl 8. Objektivnost existence veřejného zájmu

Kapitola IV. Veřejný prostor

Oddíl 1. Prostor
Oddíl 2. Soukromí
Oddíl 3. Pojem veřejného prostoru
Oddíl 4. Územní stránka veřejného prostoru

Kapitola V. Veřejné užívání

Oddíl 1. Historický exkurz
Oddíl 2. Pojem veřejně užívání a jeho druhy
Oddíl 3. Veřejný statek
Oddíl 4. Příklad z pozitivního práva

Kapitola VI. Veřejné vlastnictví

Oddíl 1. Krátce k pojmu vlastictví
Oddíl 2. Pojem veřejné vlastnictví

Část II. Zvláštní část

Kapitola I. Střed soukromého a veřejného zájmu

Oddíl 1. Tragédie obecní pastviny
Oddíl 2. Zákon o střetu zájmů
Oddíl 3. Lobbing a veřejný zájem

Kapitola II. Veřejný zájem v právních předpisech

Oddíl 1. Veřejný zájem ve stavebním zákoně
Oddíl 2. Veřejný zájem ve vyvlastňovacím zákoně
Oddíl 3. Veřejný zájem ve správním řádu
Oddíl 4. Veřejný zájem v autorském právu

Kapitola III. Veřejné prostranství

Oddíl 1. Vymezení pojmu veřejné prostranství
Oddíl 2. Veřejné prostranství v soukromém vlastnictví
Oddíl 3. Právní režim veřejných prostranství
Oddíl 4. Veřejný pořádek
Oddíl 5. Obecně závazné vyhlášky upravující veřejný pořádek ve veřejných prostranstvích

Kapitola IV. Internet - veřejný prostor

Oddíl 1. Internet
Oddíl 2. Internetové právo
Oddíl 3. Veřejný kyberprostor
Oddíl 4. Komercializace internetu

Kapitola V. Kauza Corso

Oddíl 1. Historie projektu
Oddíl 2. Nesouhlas občanského sdružení
Oddíl 3. Referendum
Oddíl 4. Kauza nekončí

Závěr
Summary
Seznam literatury

Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 190 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0707-1