Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni
ISBN: 978-80-7247-136-2
Availability: in stock
including VAT
your price640,00 Kč
ps
Ila Šedo

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni


Obsah:

Úvod
Na okraj plzeňské knižní kultury
Metodické poznámky
Soupis tisků
Seznam soupisové literatury
Rejstřík jmenný
Rejstřík názvový
Rejstřík edic
Rejstřík vydavatelů, nakladatelů
Rejstřík knihtiskařů
Rejstřík knihvazačů a autorů návrhů knižních vazeb
Rejstřík proveniencí
Rejstřík dárců
Rejstřík obdarovaných
Rejstřík exlibris a vlastnických vpisků
Rejstřík bývalých knihoven
Rejstřík tiskařských písem
Rejstřík tiskových papírů
Rejstřík digitalizovaných dokumentů
Konkordance
Seznam citované a konzultované literatury
Obrazové tabule

Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2018, 460 str., ISBN 978-80-7247-136-2