Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov
ISBN: 978-80-86890-06-7
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
František Mareš, Jan Sedláček

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov

Díl II: Město Český Krumlov


Svazek 1-3

Obsah:

V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech 1912-1916 jej k vydání, jako druhý díl k Soupisu památek českokrumlovského okresu (1918) připravila velmi zkušená autorská dvojice František Mareš a Jan Sedláček (Třeboňsko, 1910; Prachaticko, 1913). Samotné edici rukopisu předchází úvodní studie věnovaná relativně dlouhé a komplikované historii vzniku tohoto svazku. Počátky vzniku tohoto svazku totiž sahají až do roku 1898 a končí v roce 1934 u Zdeňka Wirtha. Díky jeho pečlivosti se ale Soupis zachoval v jeho pozůstalosti, která v roce 1961 přešla do majetku Ústavu dějin umění AV ČR.
Úvodní studie je tradičně doplněna medailonky obou autorů, formálním i textovým rozborem, ediční poznámkou, ale i terminologickým slovníčkem.
Edice Soupisu je doplněna obsáhlou dobovou obrazovou dokumentací, která byla pořízena právě pro účely Soupisu architektem Janem Sedláčkem a významnými jihočeskými fotoateliéry (Josef Seidel, Josef Wolf).

Obsah:


Svazek 1

Poděkování
Předmluva

Úvod
Historie soupisu
Autoři
Jan Sedláček (1848–1916)
František Mareš (1857–1942)
Hynek Gross (1859–1959)
Formální a textový rozbor
Obrazová dokumentace

Edice
Ediční poznámka (Jana Marešová, Stefan Bartilla)
K německému překladu (Stefan Bartilla)
Doplňky editora, formální úpravy, použité zkratky
Literatura citovaná v Soupisu
Terminologický slovníček

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Český Krumlov.
Díl druhý: Český Krumlov
Část 1

Svazek 2

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Český Krumlov.
Díl druhý: Český Krumlov
Část 2 (zámek)

Svazek 3

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Český Krumlov.
Díl druhý: Český Krumlov
Část 3 (soukromé domy)

Biografické poznámky (Jana Marešová)
Barevná obrazová příloha

Literatura a rejstříky

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Rejstřík ulic
Rejstřík budov
Seznam vyobrazení

Artefactum, Praha 2017, 165 x 240 mm, 1032 str., česky a německy, ISBN 978-80-86890-06-7