Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni
ISBN: 978-80-7247-171-3
Availability: in stock
including VAT
your price435,00 Kč
ps
Pavel Brodský - Stanislav Petr - Ila Šedo
Soupis rukopisných zlomků
Západočeského muzea v Plzni

Edice Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, Volumen 6

Publikace předkládá soupis malé, ale významné části sbírkového fondu Západočeského muzea v Plzni. Jsou představeny tzv. rukopisné zlomky, jež byly častým předmětem sběratelského zájmu koncem 19. a začátkem 20. století. Zlomky jsou většinou bohatě iluminovány a ve svém souboru reprezentují evropskou iluminační kulturu. Několik zlomků nabízí pohled i na rukopisnou kulturu Blízkého východu a Orientu. Soupis tak nabízí badatelům významný rukopisný fond a jistě rozšíří tuto neobyčejně zajímavou oblast knižní kultury.

Obsah:

Úvod / Introductio
Seznam citované a konzultované literatury / Index librorum et auctorum adnotationibus laudatorum
Soupis rukopisných zlomků / Catalogus fragmentorum manuscriptorum
Rejstřík jmenný a věcný / Index nominum rerumque
Rejstřík ikonografický / Index iconographicus
Rejstřík chronologický / Index chronologicus
Rejstřík písma / Index palaeographicus
Rejstřík notace / Index notationis
Konkordance / Concordantia
Obrazové přílohy / Tabulae luce pictae

Západočeské muzeum v Plzni, 2020, rozměr 180 x 255 mm, 107 s., bar., česky - latinsky, ISBN 978-80-7247-171-3