Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni
ISBN: 987-80-7247-096-9
Availability: in stock
including VAT
your price540,00 Kč
ps
Josef Hejnic, Anežka Baďurová, Hana Beránková, Ila šedo

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni


Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis. V úvodní stati autor popisuje vznik a historii sbírky se zřetelem na akvizici. Další studie Plzeň a dědictví gotické vzdělanosti ozřejmuje historický kontext. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje 9 rejstříků, seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Následuje 48 barevných obrazových příloh.  

Obsah:


Úvod
Předmluva
Ediční poznámka
Seznam citované a konzultované literatury
Soupis tisků
Rejstřík provenience
Rejstřík geografických hesel
Rejstřík tisků s rukopisnými glosami a údaji o cených
Rejstřík signetů
Rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců
Rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců podle míst
Chronologický rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců
Rejstřík umělců
Rejstřík osobních jmen
Seznam digitalizovaných tisků
Konkordance
Obrazové přílohy

Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 326 str., ISBN 987-80-7247-096-9