Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
ISBN: 978-80-87989-84-5
Availability: in stock
including VAT
your price700,00 Kč
ps
Jindřich Vybíral

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století


Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Analyzuje stylovou fyziognomii obou reprezentativních interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbol dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží oba sály jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků.

Obsah:


Úvod - Slepá skrvna dějin architektury v Čechách

I. Pražský hrad a reprezentační sály
Geneze a funkce Španělského a Německého sálu
Pražský hrad v předbřeznové éře
Sídlo dvou císařů
"Místo paměti", prostor politiky i dvorských slavností

II. Rekonstrukce a její aktéři
Španělský sál královská korunovace
Sály na prahu rekonstrukce
Byrokratický aparát proti rozběhu stavebních prací
Nepřítel na hradě a další průběh restaurování
Práce v Německém sále a dokončení úprav
Architekti - muži v pozadí
Řemeslníci - osobnosti z aktového materiálu

III. Forma, význam, kontext
Restaurování
Dekorování
Výzdoba ve věku technické reprodukovatelnosti
Pychologie dekorace
Silema stylu
Malířský postup
Program výzdoby

IV. Architektura, politika, ceremoniál
Prostor ceremoniálu
Architektura a ceremoniální reprezentace
Tance a prostor

Závěr a epilog
Přílohy
Prameny a literatura
Poděkování

Národní památkový ústav, UMPRUM, Praha 2019, 200 str., 265 x 300 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-87989-84-5