Speciální užití dřeva v historických stavbách

Speciální užití dřeva v historických stavbách
Availability: in stock
including VAT
your price272,00 Kč
ps
Speciální užití dřeva v historických stavbách

Středobodem zájmu budou historické stavby z pohledu jejich významných atributů charakterizujících daný typ objektu. Pořadatelé zvolili tři skupiny staveb: sakrální, lidové a technické či užitkové. Snahou je podnítit dialog a podat informace o užití, výběru a zpracování dřeva vybraných typů budov na předmětech a výrobcích, jež jsou pro dané stavby charakteristické. U sakrální architektury bude pozornost soustředěna na výběr a zpracování dřeva pro výrobu varhan, zejména jejich dřevěných součástí, například dřevěných píšťal, vzdušnic a podobně. Seminář se dotkne také tématu dřeva použitého při stavbě oltářů. U lidových staveb zazní otázky týkající se dřevěných šindelů: druhy dřeva a jejich vhodnost, způsoby opracování včetně dopadů na výslednou kvalitu a trvanlivost. U technických staveb bude úhel pohledu zacílen na významné dřevěné části. Například u mlýnské technologie na mlýnská vodní i větrná kola, hřídele, ozubená kola a podobně.

Obsah:
Několik slov úvodem
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, členka společnosti STOP

Skúsenosti s poškodením dřevených konštrukcií v rámci projektu preventívnej údržby - Pro Monumenta
Ing. Pavol Ižvolt, Ph.D., MSc., Odbor preventivnej údržby pamiatok, Pamiatkový úrad SR

Od vantrok až po střechu aneb Dřevo ve vodních mlýnech
Mgr. Rudolf Šimek. Podbrdské muzeum, Rožmitál pod Třemšínem, autor databáze Vodní mlýny

Střípky z mozaiky - využití specifických vlastností některých dřevin v minulosti
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. - WOODEXPERT s.r.o.

Použití rozličných odrůd dřeva v historické stavební a řemeslné praxi
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPŮ, Územní odborné pracoviště v Praze

Minerální sol-silikátové nátěry na dřevo
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o., Brno

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2022, rozměr 148 x 210 mm, počet stran 44, bez ISBN