Staletá Praha 12 - Památková péče a umělecká řemesla

Staletá Praha 12 - Památková péče a umělecká řemesla
Availability: in stock
including VAT
your price50,00 Kč
ps
Rudolf Petráň (ed.)

Staletá Praha 12

Památková péče a umělecká řemesla

Obsah:

Z. M. Zenger: K životnímu jubileu Emanuela Pocheho
Emanuel Poche: Památce akademika Zdeňka Wirtha
Emanuel Poche: Památková péče a umělecké řemeslo
Josef Novák: Několik poznámek k restaurování děl užitého umění
Karel Augusta: Ústředí uměleckých řemesel a restaurování památek
Hynek Šantl: Šedesát  let družstva ŠTUKO
Marie Benešová: Problémy ochrany umeleckořemeslných památek v nechráněných objektech
Jarmila Blažková: Měsíce Černínského paláce v Praze
Dagmar Hejdová: Význam archeologických nálezů středověkého dutého skla
Věra Vokáčová: Reprezetnace kovářské a zámečnické práce v pražských památkových stavbách
Milena Zeminová: Význam textilního umění v pražských památkách
Olga Herbenová: Restaurátorská péče o nábytek ve sbírkách Uměleckoprůmyslovéhomuzea
Libuše Urešová: Zlatnické práce v pražských památkových objektech
Ludiše Letošníková: Puškařství a výroba zbraní v barokní Praze
Eva Janská: K novým nálezům gotického skla v Praze
Jaroslava Lencová: Dveře - umělecké vizitky pražských domů
Jan Diviš: Poznámka k námětovým zdrojům pražského porcelánu
Ivan Šperling: Vývoj barokních kazatelen v Praze

Resumé
Rusky
Anglicky
Německy