Staletá Praha 16 - Památková péče v uplynulém desetiletí

Staletá Praha 16 - Památková péče v uplynulém desetiletí
Availability: in stock
including VAT
your price50,00 Kč
ps
Oldřich Podzemský, Josef Mayer (eds.)

Staletá Praha 16

Památková péče v uplynulém desetiletí


Obsah:

Jindřich Krise: K životnímu jubileu Emanuela Hrušky
Emanuel Hruška: Architekt urbanista k problémům památkové péče v oblasti Prahy
Zdeněk M. Zneger: K nedožitému stému výročí V. V. štecha
Josef Mayer, Ladislav Špaček: Památková péče v Praze za posledních deset let
Hubert Ječný: Počátky pražských tržišť
Světlana Kršáková: Poznámky k místopisu a k dějinám farní osady svatohaštalské
Michal Tryml: K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí
Dana Stehlíková, Michal Tryml: Výzkum staroměstské osady na Louži
Petr Heřman: Počátky výstavby anežského areálu a stručný přehled jeho vývoje až do 19. století
Jana Vodičková: Rekonstrukce ulice Na Můstku a výsledky stavebně historického průzkumu přilehlých domů
Jan J. Outrata: Kostel Panny Marie před Týnem v Praze - architektonický vývoj ve středověku a současná oprava
Pavel Vlček: Carattiho neuskutečněný projekt Dietrichteinského paláce
Emanuel Poche: Pražské památky Braunova umění
Ivan Šperling: Obnova fresek Jana Jakuba Steinfelse v kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově
Vladimír Petrovský: Některá nová zjištění o plastikách na košířské Cibulce
Marie Benešová: Problémy architektury 19. a 20. století
Marie Benešová, Lenka Hornychová: K historii návrhů výstavby, přístaveb a dostavby Národního divalda
Yvonne Janková: Motivy českých dějin na novorenesančních fasádách 19. století
Věra Müllerová: Záchrana kubistického kiosku
Bedřich Polák: Příspěvek k historii řízení pražského orloje
Resumé