Staletá Praha 18 - Výsledky archeologických, uměleckohistorických a stavebních průzkumů

Staletá Praha 18 - Výsledky archeologických, uměleckohistorických a stavebních průzkumů
Availability: in stock
including VAT
your price50,00 Kč
ps
Jiří T. Kotalík (ed.)

Staletá Praha 18

Výsledky archeologických, uměleckohistorických a stavebních průzkumů

Obsah:

Ladislav Špaček: Acheologické výzkumy
Hubert Ječný: Kampa a malostranksý potok v raně středověkém osídlení pražského podhradí
Helena Olmerová: Loretánské náměstí ve středověku
Zdeněk Dragoun: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v Richterově domě
František Kašička, Bořivoj Nechvátal: Děvín a Vyšehrad v historii a pověstech
Jan Sommer: Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafinského na Starém Městě
Josef Mayer:Uměleckohistorické a stavebně historické průzkumy
Petr Heřman: Nové poznatky získané při obnově Anežského areálu v Praze
Dana Stehlíková: Nález gotické nástěnné malby v domě čp. 789/I na Haštalském náměstí
Jan Jakub Outrata: Nález gotického stropu z 15. století
Ivan Šperling: K záchraně fresek Karla Kováře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě pražském
Marie Benešová: K vývoji metody práce na dějinách architektury 19. a 20. století
Jiří Hrůza: Dvě století pražského urbanismu
Jindřich Noll: Poznámky k vývoji Vršovic 1876-1918
Yvonne Janková: Zpráva o Zlatém beránku a Zlaté huse
Zdeněk Lukeš, Rudolf Pošva: Neznámý Osvald Polívka
Resumé