Staletá Praha 2013/2

Staletá Praha 2013/2
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Příspěvek archeologie k poznání kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Podliska
Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské - dvě drobné sondy. Jan Hrdina
Osudy kaple božího těla po roce 1437. Ota Halama
Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně. Veronika Staňková
Moderní sortiment užitkových rostlin v barokové jímce v Thunovské ulici čp. 192. Věra Čulíková
Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně. Jarmila Čiháková - Martin Müller

Materiálie
Z historie tzv Fabiánovskho kapitulního mlýna na Botiči. Jan Beránek - František Isa

Aktuality
Památkové aktuality
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu