Staletá Praha 2014/1

Staletá Praha 2014/1
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps

Obsah:

STUDIE

 • Pavel VLČEK: Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském / 2
  Monografické uměleckohistorické zhodnocení významného staroměstského aristokratického paláce bylo rozšířeno o nové poznatky ze stavební historie s akcentem na období baroka, rokoka, 19. a počátku 20. století (např. dendrochronologie, dílčí technologické průzkumy, archeologie, tvaroslovná analýza).
 • Helena ČIŽINSKÁ: Isis-Madona / 25
  Objev drobné sošky Isis-Madony v pražské pozůstalosti arch. Otto Rothmayera, Plečnikova žáka a pokračovatele ve funkci hlavního architekta Pražského hradu, umožnil posun v poznání v Čechách stále nedostatečně známého beuronského umění i tvůrčích vazeb s tvorbou Josipa Plečnika.
 • Kateřina HOUŠKOVÁ, Anna SCHRÁNILOVÁ, Matyáš KRACÍK: Pražské hotely v 60.80. letech 20. století / 66
  Kontextuální zhodnocení novodobé pražské hotelové architektury na vybraných ukázkách – typických reprezentantech jednotlivých desetiletí sledovaného období vychází z podrobné dokumentace in situ.
 • Jan E. SVOBODA: Praha stoletá (4). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu / 89
  Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.

MATERIÁLIE

 • Radka TIBITANZLOVÁ: Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli / 111
  Drobná analytická stať soustředila poznatky k raně barokní přestavbě významné renesanční technické památky. Doplněno edicí základních pramenů.
 • Hana ČERNÁ: Nalezení nezvěstného cyklu lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina v kostele sv. Tomáše v Praze / 121
  Nezvěstný pozdně barokní cyklus lunet z kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích byl identifikován s nesignovaným cyklem deponovaným v pražském augustiniánském klášteře.
 • Veronika BARTOŠOVÁ, Dorota HAVLÍKOVÁ: Příklady dokumentace dřevěných mřížových dveří v interiérech domů / 136
  Ukázka zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.

BIBLIOGRAFIE

 • Pražský sborník historický (PSH) 1-60 (1964-2012). Autorský rejstřík / 145
 • Aktuality, sdělení
 • Památkové aktuality / 156
 • Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2013 / 156
 • Životní jubileum Dany Stehlíkové / 165
 • Errata k ročníku XXIX / 170
 • Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (9) / 171