Staletá Praha 2015/1

Staletá Praha 2015/1
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středověkých rotund. Jarmila Čiháková, Martin Müller
  • Katalog analyzovaných rotund
Alegorie ctností a neřestí na pražském orloji. Petr Skála

Materiálie
Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny Marie Andělské v Praze. Veronika Koberová, Ladislav Bartoš
Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Hana Tomanová

Aktuality
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2014
Václav Mencl, znalec a pedagog
Za Milošem Pistoriem
Obejv neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu