Staletá Praha 2015/2

Staletá Praha 2015/2
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Nestehülsen - dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze
Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze
Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů
Revize první stavební fáze kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech

Materiálie
Kamenické značky v průjezdu Prašné brány

50 let odboru archeologie NPÚ ÚOP HMP
Půlstoletí v pražském podzemí
90 let systematického archeologického studia historického jádra Prahy a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče v kontextu stavu a možností poznání počátků Prahy
Archeologické památkové péče a archeologické poznávání
Archeologie na pražském pracovišti NPÚ

Sdělení
Pražský Semmering

Bibliografie
Archaeolofia historica I-XX (1976-1995)
Autorský rejstřík
Místní rejstřík
Tématický rejstřík

Aktuality
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2014
Vzpomínka na architekta Aloise Kubička
Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865-192)
Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka (8. května 1935- 27. října 1994)
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (12)