Staletá Praha 2016/1

Staletá Praha 2016/1
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
Ladislav Bartoš: Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
Petr Skála: Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje
Andrea Holasová: Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015)
Karel Hudeček a kolektiv: Hlubočepy. Urbanistický vývoj pražské čtvrti
Dana Linhartová: Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě

MATERIÁLIE
Dorota Havlíková: Ohrožená peronová stěna vyšehradského nádraží čp. 86 v Praze
Ladislav Bartoš - Veronika Koberová: Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů


BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA
Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) - autorský rejstřík (A-F)

AKTUALITY
Jan Baláček - Matyáš Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015
Helena Čižinská: Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalová
Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu

Dva výjimečné muzejní počiny v Praze nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2015