Staletá Praha 2016/2

Staletá Praha 2016/2
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

STUDIE                                                                                                                                                                                             
Šimon od Bílého lva Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů. Martin Musílek
 Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze. Tomasz Cymbalak, Nela Hladíková Trachtová

MATERIÁLIE                                                                                                                                                                                     
Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy. Matouš Semerád, Jan Havrda
K poznání středověké architektury kláštera cyriaků v Praze na Starém Městě. Miroslav Kovář, Veronika  Staňková
Archeologický výzkum „Jámy“ na Novém Městě pražském. Michaela Selmi Wallisová
Kolkované cihly z území Prahy 6. Jan Zavřel, Miloš Komanec

SDĚLENÍ                                                                                                                                                                                           
Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci  katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Petr Chotěbor

BIBLIOGRAFIE                                                                                                                                                                                       
Archaeologia historica XXI–XL (1996–2015)
Autorský rejstřík
Místní rejstřík
Tematický rejstřík

AKTUALITY                                                                                                                                                                                                       
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ú. o. p. v Praze v roce 2015
Raně gotické patrové jednotraktové křídlo bývalého Anenského kláštera v Praze
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (14)